Veiklos sritys

Teisėkūros procesas
Siekdamas sukurti kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos valstybių teisinę patirtį šioje srityje, Kalėjimų departamentas savo iniciatyva ar Teisingumo ministerijai pavedus, rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymo sistemos veiklą, projektus. Dalyvauja formuojant valstybės politiką bausmių vykdymo srityje.

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymas
Kalėjimų departamentas vadovauja tardymo izoliatoriams, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant kardomąją priemonę – suėmimą būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, suimtiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Departamentas organizuoja tardymo izoliatorių statybą ir modernizavimą.

Bausmių vykdymas
Arešto ir laisvės atėmimo bausmių vykdymas
Kalėjimų departamentas vadovauja pataisos įstaigoms, teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja jų veiklą. Kontroliuoja, kad vykdant arešto ir laisvės atėmimo bausmes būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų, nuteistiesiems būtų užtikrinamos žmogaus orumo nežeminančio laikymo sąlygos. Departamentas organizuoja pataisos įstaigų statybą ir modernizavimą.

Kalėjimų departamentas organizuoja nuteistųjų socialinę reabilitaciją, siekdamas užtikrinti, kad atlikę bausmę nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.

Bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymas ir probacija
Kalėjimų departamentas kontroliuoja ir koordinuoja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų probacijos tarnybų, vykdančių miestų ir rajonų savivaldybių teritorijose, veiklą: probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir atliekančioms asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

Narkomanijos prevencija
Kalėjimų departamentas organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinėje narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010 – 2016 metų programoje (Žin., 2010, Nr. 132-6720) numatytų priemonių įgyvendinimą laisvės atėmimo vietose, siekdamas mažinti narkotikų vartojimą laisvės atėmimo vietose bei su narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmenims, laisvės atėmimo vietų saugumui ir visuomenei, skatinti narkotikus vartojančius asmenis gydytis ir dalyvauti programose, padedančiose įveikti priklausomybes ir pasirengti integruotis į visuomenę.

Korupcijos prevencija

Informacija atnaujinta 2017 m. birželio 8 d. 14:16

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos