Kiti teisės aktai

  Archyvas
   
 
 

ĮSAKYMAS DĖL ASMENŲ, KURIEMS PASKIRTA KARDOMOJI PRIEMONĖ – SUĖMIMAS, SKYRIMO Į KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ – SUĖMIMĄ VYKDANČIAS ĮSTAIGAS

  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-204
 
  ĮSAKYMAS DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-203
 
  ĮSAKYMAS  DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO (pakeistas pagal: 2019-03-01 Nr. V-105)
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-518
 
  ĮSAKYMAS DĖL NUTEISTŲJŲ ASMENŲ ĮDARBINIMO ORGANIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-514
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. V-178 „DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE ŽIV/ AIDS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE VALDYMO IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-507
 
  ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-482
  ĮSAKYMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI INTERNETO TELEFONIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. V-430
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-350
 

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS 

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-141

 

 

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-181 „DĖL PAKARTOTINIO NUSIKALSTAMUMO RIZIKOS VERTINIMO METODIKOS „OASYS“ TAIKYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-49

 
 

ĮSAKYMAS DĖL VALGIARAŠČIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. laprkičio 7 d. įsakymas Nr. V-447

 

 

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-89 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-548

Teisminių bylų ataskaitos forma

 
  ĮSAKYMAS DĖL TARNYBINIŲ VAIZDO REGISTRATORIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-522
 

 


 

 

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS 

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-515

 
 

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ ASMENS ĮGYTI KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. V-472

 
 

ĮSAKYMAS DĖL SURIŠIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-423

 
   ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO Nr. V-89 „DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. V-399

 

  1. Darbo su asmenimis, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos farma
  2. Darbo su nepilnamečiais, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos forma
  3. Darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje, esančiais apygardų probacijos tarnybų priežiūroje, ataskaitos forma
  4. Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos ataskaitos forma
  5. Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos ataskaitos forma

 

 
  ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-374

 
 

ĮSAKYMAS DĖL SURIŠIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEITIMAS)

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. V-324

 
 

ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-281

 
 

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ SNIEGO G. SEKTORIUJE BAUSMĘ ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO Į RASŲ G. SEKTORIŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos/2017 m. birželio 16 d. Nr. V-258

 
  ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V-240
 
 

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-196
 
  ĮSAKYMAS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ RENGIMO, TIKSLINIMO, VYKDYMO ATASKAITŲ TEIKIMO IR ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-190
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKO APRAŠO PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-142
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ KONSOLIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2017 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-99
 
 

ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARASČIO PATVIRTINIMO

  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m.gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-488
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-89 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ ,,MŪSŲ AMATAI'' VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO'' PAKEITIMO
   Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m.gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-477
 
  ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI PROCESINIUS DOKUMENTUS
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-422
 
  ĮSAKYMAS DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-404
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-386
 
 

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR.V-89 ,,DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ "MŪSŲ AMATAI" VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

   Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-366
 
  ĮSAKYMAS DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS DYDŽIO NUSTATYMO
 

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-315

 
 

ĮSAYMAS DĖL TUBERKULIOZĖS PROFILAKTIKOS, GYDYMO IR KONTROLĖS LAVĮ STATEGIJOS 2017-2022 METAMS PATVIRTINIMO

  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-289
 
  ĮSAKYMAS DĖL ĮGALIOJIMŲ PASIRAŠYTI PROCEDURINIUS DOKUMENTUS
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-270
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
   Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-188
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ IR VĮ ,,MŪSŲ AMATAI'' VEIKLOS ATASKAITŲ FORMŲ IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. V-89
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016-2018 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2016 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-49
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-496
 
  ĮSAKYMAS DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS ĮSTAIGŲ VEIKLOS NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR VARTOJIMO PREVENCIJOS SRITYJE APRAŠO PATVIRTINIMO (PAKEISTAS PAGAL 2019-03-22 NR. V-136)
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-481
 
  ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ FINANSŲ KONTROLĘ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
 
  DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR KITŲ KREIMŲSI, PARAŠYTŲ NE VALSTYBINE KALBA, PRIĖMIMO
 
  DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS KADIS-1 NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos / 2015 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-382
   
 
 

DĖL VĮ ,,MUSŲ AMATAI'' ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-479

 
 

ĮSAKYMAS DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ KŪNO SUŽALOJIMŲ DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO IR APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-445

   
 

ĮSAKYMAS DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (KOMISIJOS SUDĖTIS)

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / 2013 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-226

 
  ĮSAKYMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE KALINČIŲ ASMENŲ SURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Kalėjimų departamentas prie LR TM ir Statistikos departamentas / 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. DĮ-255/V-311 (Žin., 2010, Nr. 158-8081)

   
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ REORGANIZAVIMO

2010-08-02 / Lietuvos Respublikos Vyriausybė / 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1063 (Žin., 2010, Nr. 88-4648)

   
 
  LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO 32, 36, 51, 54, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 76, 85, 96, 99, 100, 105, 112, 114, 118, 120, 121, 142, 143, 146, 154, 155, 165, 183 STRAIPSNIŲ IR KODEKSO 1 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 149 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

2010 m. sausio 14 d. Nr. XI-643 (Žin., 2010, Nr. 12-558)

   
 

 

ĮSAKYMAS DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA 2009“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Kalėjimų departamentas, Lietuvos policija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba / 2009 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-56/5-V-217/BV-4

   
 
 

ĮSAKYMAS DĖL PREVENCINĖS PRIEMONĖS „TEISTŲ ASMENŲ PRIEŽIŪRA“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Kalėjimų departamentas ir Lietuvos policija / 2007 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-270/5-V-676

   
 
  DĖL NUTEISTŲJŲ IR ASMENŲ, PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ, SOCIALINĖS REABILITACIJOS IR INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2006 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija / Įsakymas, (Nr. A1-9)

   
 

 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 4/07-71 „DĖL NUTEISTŲJŲ, KURIEMS ĮSITEISĖJUSIU TEISMO NUOSPRENDŽIU PASKIRTA AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Įstatymas, (Nr. 4/07-20)

   
 

 

DĖL ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ RENOVAVIMO IR ĮKALINIMO SĄLYGŲ HUMANIZAVIMO 2004–2009 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 619)

   
 
 

DĖL ASMENŲ, ĮRAŠYTŲ Į PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITĄ, PRIEŽIŪROS, KONTROLĖS IR SOCIALINĖS PARAMOS JIEMS TEIKIMO, PATAISOS INSPEKCIJŲ VEIKLOS IR MATERIALINIO APRŪPINIMO GERINIMO 2004–2007 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

LR Vyriausybė / Nutarimas, (Nr. 485)

   
 
 

PATAISOS INSPEKCIJŲ PAREIGŪNŲ ELGESIO IR BENDRAVIMO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE, BENDROSIOS TAISYKLĖS

Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos / Priedai prie įsakymo

Informacija atnaujinta 2019 m. gegužės 16 d. 08:38

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos