Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias bendras funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 4 d. 07:43