Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias su viešųjų pirkimų sritimi susijusias funkcijas:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias su turto valdymo sritimi susijusias funkcijas:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias bendras funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 13 d. 15:18