Finansų skyrius

 

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:


Finansų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:33