Finansų skyrius

 

Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:

 

Buhalterinės apskaitos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 1 d. 09:29