Planavimo, turto ir projektų valdymo skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 29 d. 08:41