Planavimo, turto ir projektų valdymo skyrius

 

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:


Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:56