Imuniteto skyrius

 

Pagrindiniai Imuniteto skyriaus veiklos tikslai:

 

Imuniteto skyrius, įgyvendindamas nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. spalio 30 d. 07:35