Imuniteto skyrius

 

Pagrindiniai Imuniteto skyriaus veiklos tikslai:


Imuniteto skyrius, įgyvendindamas nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:50