Saugumo valdymo skyrius

 

Svarbiausieji Priežiūros skyrius uždaviniai yra šie:

 

Priežiūros skyrius, įgyvendinamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 10 d. 15:51