Saugumo valdymo skyrius

 

Svarbiausieji Saugumo valdymo skyriaus uždaviniai yra šie:


Saugumo valdymo skyrius, įgyvendinamas  jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:41