Resocializacijos skyrius

 

Pagrindiniai Resocializacijos skyriaus uždaviniai yra:

 

Resocializacijos ir probacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 5 d. 13:40