Resocializacijos skyrius

 

Pagrindiniai Resocializacijos skyriaus uždaviniai yra:


Resocializacijos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 4 d. 10:40