Vytas Paulauskas

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 9 d. 13:17