Virginijus Kulikauskas

 

 

Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 
Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

Pagrindiniai 2019 metų veiklos uždaviniai:

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 8 d. 12:20