Violeta Chatkevičienė

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

 
Informacija atnaujinta 2018 m. balandžio 5 d. 16:31