Tomas Masiulionis

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 
Informacija atnaujinta 2018 m. spalio 25 d. 08:14