Vykdomi projektai

Projektas „Bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“
Apie projektą

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos procesus, sukuriant Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą, bei sudaryti optimalias kalinimo, nuteistųjų resocializacijos, darbo ir profesinio rengimo sąlygas.

Projekto vykdytojas – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Kalėjimų departamentas).

Projekto uždaviniai:

  • Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą:

nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sistemos plėtra ir taikymas;

intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti ir priemonių pozityviam užimtumui vystymas ir taikymas;

nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas ir įgyvendinimas;

e-paslaugos nuteistiesiems;

dinaminės priežiūros modelio vystymas.

  • Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą:

profesinės mokymo įstaigos veiklos modelio sukūrimas;

mokymo programų, kurso modulių, aprašų ir metodikų parengimas;

mokymų organizavimas ir vykdymas;

praktinio mokymosi skyrių pataisos įstaigose įsteigimas;

bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimas.

  • Sukurti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikytą, taip pat Europos standartus atitinkančią Vilniaus PN kamerų tipo gyvenamojo korpuso su nuteistųjų užimtumo centru bei Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus nuteistųjų užimtumo centro su resocializacijai skirtimis patalpomis infrastruktūrą ir išvystyti elektroninį monitoringą:

inžinerinės paslaugos;

infrastruktūros vystymas (Profesinio mokymo įstaigos, Vilniaus PN 200 vietų gyvenamojo korpuso su nuteistųjų užimtumo centru ir Pravieniškių PN-AK 3-iame sektoriuje nuteistųjų užimtumo centro su resocializacijai skirtomis patalpomis statyba);

baldų, inventoriaus, organizacinės technikos įsigijimas;

elektroninio monitoringo vystymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 20 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

Projekto biudžetas – 19 020 728 Eur

Projektas yra įgyvendinamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto tikslinės grupės:

Tiesioginę projekto naudą gauna Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalas bei laisvės atėmimo vietų įstaigose bausmę atliekantys nuteistieji.

Netiesioginę projekto naudą gauna visa Lietuvos visuomenė, taip pat ir nuteistųjų artimieji.

 

naujienos

Šiauliuose atidaryti Pusiaukelės namai 

Delegacija iš Norvegijos domėjosi TOG skyriumi ir pareigūnų profesinių sąjungų veikla 

Kalėjimų departamentas skelbia papildomą kvietimą nevyriausybinių organizacijų projektinėms iniciatyvoms  

Naujas etapas nuteistųjų resocializacijoje: atidarytas TOG skyrius

Dinaminės apsaugos mokymai vadovams 

Kalėjimų departamentas skiria finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, teiksiančioms pagalbą nuteistiesiems 

Dinaminės apsaugos mokymai vadovams – svarbu pagarba ir pasitikėjimas

Bausmių vykdymo sistemos pertvarkai Lietuvoje norvegai skyrė daugiau nei 20 mln. eurų

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos bendradarbiauti – vyks konkursas

Naujos kompetencijos, tikimasi, padės dirbti su linkusiais pakartotinai nusikalsti asmenimis

Gerosios Norvegijos praktikos sėmėsi mokymuose ir praktikoje

Lyderystės mokymai Norvegijoje

Tęsiami norvegų ekspertų mokymai apie dinaminės saugos vystymą

Norvegijos partnerių mokymuose parengti instruktoriai vėliau mokys kolegas

Pravieniškių bendruomenei buvo pristatytas „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos gerinimo“ projektas

Norvegijos atstovų susitikimas su vadovaujančios grandies personalu

Norvegų partnerių mokymai: kaip dirbti su aukštos nusikalstamo elgesio rizikos nuteistaisiais

Pataisos namuose susitiko Lietuvos ir Norvegijos bausmių vykdymo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos kartu kurti nuteistųjų palydėjimo modelį

19 milijonų eurų bus investuojama ne tik į kalėjimų statinius, bet ir į pareigūnų mokymą bei nuteistųjų motyvavimą

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos kartu kurti nuteistųjų palydėjimo modelį

Vilniaus pataisos namuose lankėsi Norvegijos projekto partneriai

Kalėjimų departamente aptartos mokymų programos

Renginiai

Informacija rengiama ...

Projekto partneriai

Kalėjimų departamentas

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą.

Kalėjimų departamentas dalyvauja nacionalinės bausmių vykdymo ir probacijos politikos formavimo procese organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant tinkamą ir vienodą probacijos, bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių, kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose.

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos:

- Alytaus pataisos namai;

- Marijampolės pataisos namai;

- Panevėžio pataisos namai;

- Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija;

- Vilniaus pataisos namai;

- Laisvės atėmimo vietų ligoninė;

- Šiaulių tardymo izoliatorius;

- Kauno tardymo izoliatorius;

- Kalėjimų departamento Mokymo centras;

- Lietuvos probacijos tarnyba.

Kalėjimų departamentas taip pat atlieka valstybės įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas.

Kalėjimų departamentas yra projekto pareiškėjas ir vykdytojas, atsakingas už viso projekto tinkamą įgyvendinimą.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html

 

Alytaus pataisos namai

Alytaus pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes, asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Alytaus pataisos namų funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Alytaus pataisos namai dalyvaus nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su NVO vystymo procese. Projekto įgyvendinimo metu perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą. Taip pat perims Kriminalomsorgen Innlandet, Bredveito kalėjimų gerąją praktiką, darbinę patirtį vykdant pataisos pareigūnų praktinius mokymus.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/apn/pradzia_1216.html

 

Marijampolės pataisos namai

Marijampolės pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Marijampolės pataisos namų funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Marijampolės pataisos namai dalyvaus nuteistojo palydėjimo modelio iš pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos į laisvę kartu su NVO vystymo procese. Projekto įgyvendinimo metu perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą. Taip pat perims Kriminalomsorgen Innlandet, Bredveito kalėjimų gerąją praktiką, darbinę patirtį vykdant pataisos pareigūnų praktinius mokymus.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/mpn/naujienos-mpn.html

 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje projekto įgyvendinimo metu bus išvystyta moderni pataisos namų infrastruktūra, kuri atitiks tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įstaigų personalo poreikius. Organizuotas nuteistųjų užimtumas perimant Kriminalomsorgen Innlandet, Bretvito įstaigų praktiką ir žinias. Modernizuotas paslaugų nuteistiesiems teikimas, pritaikytos intervencinės programos bei priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Pasitelkiant motyvuotą personalą, bus perimti Norvegijos karalystės pataisos įstaigų pareigūnų dinaminės priežiūros veiklos principai ir efektyviai pritaikyti įstaigoje. Įkurtas pareigūnų praktinių mokymų centras. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija taip pat dalyvaus nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos procese.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/pradzia-apn_362.html

 

Vilniaus pataisos namai

Vilniaus pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Vilniaus pataisos namų funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Vilniaus pataisos namuose projekto įgyvendinimo metu bus išvystyta moderni pataisos namų infrastruktūra, kuri atitiks tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įstaigų personalo poreikius. Perimta Kriminalomsorgen Innlandet, Bretvito įstaigų praktika ir žinios bei įkurtas modernus nuteistųjų mokymo, profesinio rengimo ir užimtumo centras. Modernizuotas paslaugų nuteistiesiems teikimas, pritaikytos intervencinės programos bei priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Pasitelkiant motyvuotą personalą, perimti Norvegijos karalystės pataisos įstaigų pareigūnų dinaminės priežiūros veiklos principai ir efektyviai pritaikyti įstaigoje. Įkurtas pareigūnų praktinių mokymų centras. Vilniaus pataisos namai taip pat dalyvaus nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos procese.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/vilniauspn/new_1429.html

 

Kauno tardymo izoliatorius

Kauno tardymo izoliatorius yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje.

Pagrindinės Kauno tardymo izoliatoriaus funkcijos yra užtikrinti įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus; materialinį aprūpinimą ir buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas; vykdyti socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją; organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu, kita naudinga bei tikslinga veikla; vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kauno tardymo izoliatorius projekto įgyvendinimo metu dalyvaus nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV plėtros ir taikymo procese. Perims darbinę patirtį, gerąją praktiką tęsiant dinaminės priežiūros principų diegimą.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kaunoti/naujienos-kaunoti.html

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras(toliau – Mokymo centras)yra profesinio mokymo įstaiga, kurios tikslas – padėti asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, būtinas pataisos pareigūno pareigoms eiti, taip pat tobulinti pataisos pareigūnų bei kitų bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų kvalifikaciją.

Mokymo centras vykdo profesinį ir įvadinį mokymą bei bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos tobulinimą.

Įgyvendinus projektą, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras taps jungiamąja Lietuvos bausmių vykdymo sistemos institucija, kurioje kaupiamos, sisteminamos, atnaujinamos ir viso personalo mokymams naudojamos praktinės ir mokslinės žinios, atliekami bausmių vykdymo sistemai svarbūs tyrimai. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nauja personalo kompetencijų ugdymo sistema, revizuoti esami ir parengti nauji mokymo įstaigos strateginiai dokumentai, visų grandžių pataisos pareigūnų, lektorių, instruktorių mokymų programos, atnaujinta pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa, adaptuotas Norvegijos pataisos pareigūnų praktinio rengimo modelis ir perimta geroji pataisos pareigūnų darbo patirtis. Bus sukurta moderni, inovatyvi mokymo infrastruktūra, kuri tenkintų visus naujų pataisos pareigūnų, kursantų, kvalifikaciją keliančių pataisos įstaigų pareigūnų, specialistų, socialinių darbuotojų parengimo, kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo poreikius.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/pradzios_puslapis.html

 

Lietuvos probacijos tarnyba

Lietuvos probacijos tarnyba yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemones, taip pat atliekant asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimą.

Lietuvos probacijos tarnyboje projekto įgyvendinimo metu perimant Oslo probacijos tarnybos patirtį ir žinias bus parengta elektroninio monitoringo priemonių naudojimo strategija, adaptuotos Norvegijos partnerių naudojamos intervencinės priemonės nusikalstamo elgesio rizikai mažinti. Lietuvos probacijos tarnyba dalyvaus nepilnamečių rizikos vertinimo instrumento START:AV plėtros ir taikymo procese. Stebint Norvegijos nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelį, bus išplėsta probacijos pareigūnų darbo sritis ir darbas su būsimu probojamuoju pradėtas vykdyti pataisos namuose, į nuteistojo resocializacijos procesą įtraukiant nevyriausybinių organizacijų atstovus.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/papt/pradzia-apn_641.html

 

Kriminalomsorgen Innlandet

Kriminalomsorgen Innlandet sudaro Vestopplando, Hedmarko ir Kongsvingerio kalėjimai, Hedmarko ir Opplando probacijos tarnybos. Įstaigos sujungtos į vieną juridinį asmenį siekiant užtikrinti sklandų bausmių vykdymą ir bendrą valdymą. Po susijungimo Kriminalomsorgen Innlandet yra didžiausias Norvegijos kalėjimų ir probacijos padalinys.

Kriminalomsorgen Innlandet projekto įgyvendinimo metu konsultuos dinaminės priežiūros veiklos principų taikymo klausimais. Taip pat dalyvaus bendruose partnerių susitikimuose, skleis žinias neteistųjų resocializacijos, priežiūros, mokymų, paleidimo klausimais. Perteiks bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, probacijos tarnyba, kitais socialiniais partneriais organizavimo ypatumus. Padės rengiant pareigūnų praktinių mokymų centrus Lietuvoje.

https://www.kriminalomsorgen.no/innlandet-kriminalomsorgen-innlandet-avd-samfunn-hamar.5024841-237841.html

 

Bredtveito kalėjimas

Bredtveito kalėjime laikomos suimtosios ir nuteistosios moterys iš visos šalies. Įstaigą sudaro du korpusai – griežto ir bendro režimų. Bendro režimo korpuse, bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis, ypatingas dėmesys skiriamas kalinamųjų parengimui išėjimui į laisvę, gydymui nuo priklausomybių.

Bredtveit kalėjimas projekto įgyvendinimo metu pasidalins gerąją praktika, darbine patirtimi organizuojant pareigūnų praktinius mokymus, padės rengiant pareigūnų praktinių mokymų centrus Lietuvoje. Taip pat konsultuos rengiant pareigūnų praktikos kuratorius, dinaminės priežiūros veiklos principų taikymo klausimais, padės ruošti pareigūnų praktikos vertinimo kriterijus. Dalyvaus bendruose partnerių susitikimuose, skleis žinias neteistųjų resocializacijos, priežiūros, mokymų, lygtinio paleidimo klausimais. Perteiks bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, probacijos tarnyba, kitais socialiniais partneriais organizavimo ypatumus.

https://www.kriminalomsorgen.no/bredtveit-fengsel-og-forvaringsanstalt.5022891-237612.html

 

Norvegijos pataisos tarnybos universiteto kolegija

Norvegijos pataisos tarnybos universiteto kolegija (KRUS) yra vienintelė kalėjimo pareigūnų mokymo įstaiga Norvegijoje, vykdanti mokymus pagal akredituotą dviejų metų mokymų programą. Baigę pagrindinę mokymų programą studentai gali toliau studijuoti papildomuose kursuose ir įgyti pataisos studijų bakalauro laipsnį. Be to, KRUS taip pat siūlo neakredituotą tolesnį mokymąsi ir organizuoja daug kursų ir konferencijų, skirtų pataisos tarnybų darbuotojams ir organizacijoms partnerėms. KRUS yra pataisos tarnybų ir partnerių informacijos centras, taip pat dalyvauja atliekant mokslinius tyrimus ir keliant kvalifikaciją.

Norvegijos pataisų tarnybos universiteto kolegija (KRUS) projekto įgyvendinimo metu padės Lietuvos partneriams perimti ir pritaikyti intervencines priemones nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemones, dinaminės priežiūros vystymo metodus. Tai pat dalyvaus mokant aukščiausios grandies vadovus, pataisos pareigūnų profesijos mokytojus, programų instruktorius bei praktikos kuratorius.

https://www.krus.no/english.511948.no.html

 

Oslo probacijos tarnyba

Norvegijoje veikia 17 probacijos tarnybų 40 vietovių. Probacijos darbuotojai vykdo asmenų, kuriems paskirta probacija, priežiūrą, pvz.: rengia socialinio tyrimo išvadas; užtikrina viešųjų darbų bausmės atlikimą; vykdo vairuotojų, apsvaigusių nuo alkoholio arba narkotikų, programas; užtikrina namų arešto vykdymą elektroninio monitoringo priemonėmis arba be jų; vykdo pakartotinio nusikalstamumo užkardymo programas.

Oslo probacijos tarnyba projekto įgyvendinimo metu dalinsis praktine elektroninio stebėjimo priemonių taikymo patirtimi, padės rengti elektroninio monitoringo priemonių naudojimo Lietuvoje strategiją. Taip pat pristatys intervencines programas nusikalstamo elgesio rizikai mažinti, padės adaptuoti Lietuvai bei dalyvaus rengiant šių programų vadovus. Pasidalins ilgamete patirtimi, gerinant nuteistųjų resocializacijos procesą, kuomet glaudžiai bendradarbiauja Oslo probacijos tarnybos, Oslo pusiaukelės namų ir Norvegijos Karalystės pataisos įstaigų bei kitų pusiaukelės namų pareigūnai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.

https://www.kriminalomsorgen.no/?cat=536003#

 

Oslo pusiaukelės namai

Pusiaukelės namai padeda užtikrinti laipsnišką žmogaus reintegraciją į normalų kasdienį gyvenimą. Atlikę dalį bausmės kalėjime, kaliniai gali būti perkelti į pusiaukelės namus. Kaliniai neperkeliami, jei nebendradarbiauja siekiant bausmės tikslų ar kelia pavojų įstaigos saugumui, arba yra pagrindas manyti, kad kaliniai išvengs bausmės vykdymo.Kaliniai, norėdami gyventi pusiaukelės namuose, privalo turėti darbą.Kaliniai gali patys įsidarbinti arba jiems gali padėti kalėjimas / socialinės rūpybos įstaigos.

Oslo pusiaukelės namai projekto įgyvendinimo metu pasidalins pusiaukelės namų veiklos gerąja praktika, bendradarbiavimo su pataisos įstaigomis, probacijos tarnyba bei nevyriausybinėmis organizacijomis patirtimi. Pademonstruos glaudaus bendradarbiavimo procesą ir rezultatus. Padės diegti Lietuvoje nuteistojo palydėjimo iš pataisos įstaigos modelį. Konsultuos dinaminės priežiūros klausimais.

https://kriminalomsorgen.custompublish.com

Galerija

 


 


 

     
Kontaktai

 

Pareigos Vardas Pavardė Tel. Nr. El. pašto adresas
Projekto vadovas      
Informacinių technologijų ekspertas Darius Lašinis    

Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti adaptavimo ir taikymo ekspertas

Vaidas Viršilas    

Intervencinių priemonių nusikalstamo elgesio rizikai mažinti adaptavimo ir taikymo ekspertas

Nadiežda Kudrauskas    

Nuteistųjų resocializacijos ir užimtumo organizavimo bei vykdymo Vilniaus pataisos namuose ekspertas

Marta Gavrilovienė    

Nuteistųjų resocializacijos ir užimtumo organizavimo bei vykdymo Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ekspertas

Irma Karpavičienė    

Mokymų proceso organizavimo ir vykdymo ekspertas

Eglė Bivainytė-Sinkevičienė    
Informacija atnaujinta 2023m. vasario 14d. 09:10