Savanoriška veikla

 


SAVANORIŠKA VEIKLA LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE

 

Kviečiame dalyvauti savanoriškoje veikloje laisvės atėmimo vietų įstaigose visus, kurie ieško savirealizacijos galimybių, nori pasidalinti savo žiniomis ar sukaupta patirtimi su nuteistaisiais ir taip prisidėti prie nuteistųjų resocializacijos proceso, saugesnės visuomenės kūrimo.

 

Savanoriu gali būti kiekvienas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis Valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Savanoriškos veiklos organizavimo, sutarties sudarymo, savanorių teisės ir pareigos nustatytos Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos apraše.

Kelis dešimtmečius Kauno tardymo izoliatoriuje savanoriaujanti pora – Alma ir Jonas Baltrušaičiai – sako, kad ypatingų pastangų norint savanoriauti nereikia. Reikia iš esmės mylėti artimą, kitus žmones, neteisti jų dėl klaidų. Dauguma žmonių, esančių laisvės atėmimo vietose, sulaukia didelio pasmerkimo iš visuomenės ir net pačių artimiausių žmonių, kai nelabai kas gilinasi į jų konkrečius atvejus ir aplinkybes. Labai svarbu šiems žmonėms neleisti pamiršti gyvenimo laisvėje ir tam reikalingų įgūdžių, taip pat formuoti naujus įgūdžius, reikalingus darbo rinkai, formuoti ir stiprinti pagrindines vertybes, kurios neleistų žmogui grįžti atgal, o padėtų pozityviai integruotis visuomenėje.

Laukiame savanorių, kurie:

  • galėtų pravesti užsiėmimus sporto, profesinio konsultavimo, socialinės komunikacijos, informacinių technologijų, lygių galimybių ir kitų sričių;
  • padėtų vesti pataisos programas, pozityvaus užimtumo priemones;
  • galėtų organizuoti terapinio pobūdžio užsiėmimus asmeninių problemų įveikai;
  • galėtų teikti pagalbą sprendžiant asmenines ir socialines problemas (terapijų taikymas), prisidėtų prie prasmingo užimtumo organizavimo (meninės ir sportinės veiklos);
  • galėtų teikti nuteistiesiems informaciją teisėto užimtumo klausimais, teiktų psichologinę, teisinę ar finansų klausimais pagalbą, prisidėtų organizuojant edukacinio pobūdžio ir kitus prasmingus užsiėmimus;
  • galėtų pagelbėti turintiems priklausomybių, suteikti pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims, sukuriant jiems saugumo jausmą atlikus bausmę ir padedant jiems integruotis visuomenėje;
  • pasitelkdami sveikatos priežiūros specialistus, verslo atstovus, finansiniais klausimais konsultuojančius asmenis, potencialius darbdavius, personalo atrankos specialistus, galėtų motyvuoti nuteistuosius;
  • kurie užsiimtų švietėjiška, pažintine veikla – galėtų mokyti suimtuosius ir nuteistuosius užsienio kalbų, taip pat galėtų teikti pagalbą ar organizuoti prasmingą užimtumą nuteistiesiems iki gyvos galvos;
  • galėtų pagelbėti fizinę negalią turintiems nuteistiesiems (palaikyti socialinius ryšius su artimaisiais, padėti susirasti gyvenamąją vietą po paleidimo, organizuoti socialinių paslaugų teikimą išėjus į laisvę ir kt.).

Jei turite klausimų dėl savanoriškos veiklos pataisos įstaigose, prašome kreiptis į Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Giedrę Tulevičienę, el. p. giedre.tuleviciene@kaldep.lt

 

Savanoriškos veiklos kuratorių laisvės atėmimo vietų įstaigose sąrašas:

Alytaus PN

Giedrė Davainienė

giedre.davainiene@apn.lt

Marijampolės PN

Samanta Kanapinskė

samanta.kanapinske@mpn.lt

Panevėžio PN

Aušra Janevičienė

ausra.janeviciene@paneveziopn.lt

Pravieniškių PN-AK (pirmajame sektoriuje)

Karolina Rupeikaitė

karolina.rupeikaite@pravienpn-ak.lt

Pravieniškių PN-AK

(antrajame sektoriuje)

Agnė Jastrauskienė

agne.jastrauskiene@pravienpn-ak.lt

Pravieniškių PN-AK

(trečiajame sektoriuje)

Angelė Jonikienė

angele.jonikiene@pravienpn-ak.lt

Vilniaus PN

Ana Urbanavičienė

ana.urbanaviciene@vilniauspn.lt

Kauno TI

(veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas)

Gitana Zaikauskienė

gitana.zaikauskiene@kaunoti.lt

Kauno TI

(veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas)

Edita Simonavičiūtė

edita.simonaviciute@kaunoti.lt

LAVL

Alina Girtavičienė

alina.girtaviciene@lavl.lt

Šiaulių TI

Jorūnė Ramoškaitė

jorune.ramoskaite@siauliuti.lt

Mokymo centras

Fausta Palaimaitė

fausta.palaimaite@kdmc.lt

 

SVARBU. Kalėjimų departamento YouTube paskyroje galite rasti naudingos informacijos apie savanoriavimą. Kaip pasiruošti savanorystei, kaip elgtis atėjus į pataisos įstaigą, ko negalima daryti, kur ir kaip kreiptis pagalbos Jums paaiškins Kalėjimų departamento Mokymo centro specialistė Fausta Palaimaitė. Filmuotą medžiagą rasite čia: https://www.youtube.com/channel/UCduG_SBEXRYVziKmEjrOP-g/videos

 

BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, RELIGINĖMIS BENDRUOMENĖMIS IR BENDRIJOMIS

Sklandus resocializacijos procesas laisvės atėmimo įstaigose neapsieina ir be kitų tiek valstybinių, tiek privačių institucijų ir bendruomenių pagalbos. Kompetentingų profesionalų teikiama socialinė, pedagoginė, psichologinė, švietimo, teisinė ir kt. pagalba užtikrina sėkmingesnę nuteistųjų resocializaciją, stiprina nuolatinį nuteistųjų ugdymo procesą.

Kai kurios organizacijos savo savanoriška veikla neatlygintinai teikia nuteistiesiems pagalbą ne vienoje, bet keliose pataisos įstaigose, tai – Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija, VšĮ Lietuvos anoniminių alkoholikų tarnybos Patikėtinių taryba, Lietuvos Caritas, Krikščioniškasis labdaros fondas „Tėvo namai“, „Narkomanai anonimai“ Lietuvos regiono tarnyba, Asociacija „Lietuvos veiklių žmonių bendrija“. Savo prasminga veikla ir neatlyginta pagalba šie juridiniai asmenys dirba tiek su laisvės atėmimo vietose esančiais nuteistaisiais, tiek su lygtinai paleistais ir grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų asmenimis. Aktualiausios teikiamos pagalbos sritys – socialinių įgūdžių tobulinimas, pagalba priklausomybės ligomis sergantiems asmenims dėl gydymosi galimybių, rengiantis grįžti į darbo rinką, ieškant gyvenamojo būsto, sprendžiant finansines problemas ir pan.

2021 m. prie sklandesnio nuteistųjų pasirengimo gyvenimui laisvėje savo žmogiškais resursais ir kompetencijomis neatlygintinai prisidėjo 168 savanoriai (fiziniai asmenys) ir 112 nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

PATAISOS ĮSTAIGŲ SAVANORIŲ DALYVAVIMO KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMUOSE POREIKIS

Kalėjimų departamento Resocializacijos skyrius 2021 m. gruodžio 7 d. organizavo pataisos įstaigose dirbančių asmenų, atsakingų už savanoriškos veiklos koordinavimą ir vykdymą, bei savanorių apklausą, kurios tikslas – išsiaiškinti, koks yra bausmių vykdymo sistemoje savanoriaujančių asmenų poreikis dalyvauti Kalėjimų departamento Mokymo centro organizuojamuose mokymuose savanorių kompetencijai kelti.
Atliktas tyrimas leido atskleisti, kaip savanoriai vertina savo patirtį, kokius lūkesčius kėlė, ar pavyko juos realizuoti, kokių žinių ir įgūdžių trūksta bei kokie papildomi mokymai būtų aktualūs įgyvendinant savanorišką veiklą pataisos įstaigose.
Su tyrimo rezultatais susipažinti galite čia: savanorių kvalifikacijos kėlimas

 

AČIŪ SAVANORIAMS! KVIEČIAME PRISIJUNGTI!

 


 

Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 14 d. 16:15

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?