Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, renkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Tikrinami visi asmenys, išskyrus Kriminalinės žvalgybos (Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Kriminalinės žvalgybos informacijos skyriaus ir Imuniteto skyriaus) pareigūnus. 

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos pareigybių, dėl kurių pagal korupcijos prevencijos įstatymą renkama informacija apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, sąrašas (įsakymo pakeitimai: 2022-02-02 Nr. V-24)

Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 2 d. 14:30

Alternatyvi bausmė

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?