Korupcijos prevencija

2016 metų pavasarį visose Lietuvos įkalinimo įstaigose buvo pradėtas daugiaplanis tyrimas, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip šiose įstaigose kalintys, juos lankantys ir čia dirbantys žmonės suvokia korupciją. Buvo apklausta daugiau nei 1500 asmenų. Tyrimo rezultatai parodė, kad šios trys grupės apklaustųjų skirtingai mato korupcijos požymius, skirtingai  suvokia atsparumo korupcijai būtinybę, jos paplitimo mastą  ir antikorupcines priemones. Šis Kalėjimų departamento inicijuotas tyrimas padėjo sudaryti įkalinimo įstaigų korupcijos žemėlapį, atskleisti didžiausias korupcines rizikas, nurodyti jų priežastis, rengiant atkirčio planą, nes korupcija yra viena iš itin sunkių valstybės problemų.

 

Kai kurios tyrimo išvados tikrai stebina. Kalintys asmenys korupcijos ribą nubrėžia ties savo interesais. Jiems didžiausia korupcija, kuria jie manipuliuoja savo retorikoje, -- jeigu dažniau paskiriama nuobaudų nei kitiems nuteistiesiems, grubiai pasakytas pastabas taip pat vadins korupcija. Nuteistieji jai priskiria visus nepalankius ar nenaudingus jiems veiksmus bei elgesį. Tuo metu darbuotojai, žinodami probleminį kontekstą, kiek daug dėmesio korupcija sulaukia programiniuose valstybės dokumentuose, gerai žino jos formas, identifikuoja kasdienėse darbinėse situacijose. Kalinčiųjų artimiesiems sunku apibrėžti, kas jiems yra korupcija, dažniau žvelgiama per savo interesų  prizmę. Negavo pasimatymo,  -- reiškia čia jau korumpuojama, o tikrai nesiskųs ir nevadins to korupcija, netgi pateisins tokius veiksmus, jeigu darbuotojams padedant, galės perduoti nuteistiesiems draudžiamų daiktų.

 

Tyrimo rezultatai parodė, kad beveik jokių priekaištų dėl korupcijos nėra probacijos tarnyboms, dėl to panašiai atsakė visos apklaustųjų grupės. Šios problemos rakursu žiūrint į kitas teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas, respondentų manymu, korupcijos požymių daugiau teismuose, policijoje. Korupciją įkalinimo įstaigose šios trys grupės mato skirtingai, remdamiesi savo patirtimi. Nuteistiesiems -- tai piktnaudžiavimas pataisos įstaigose valdžia, kai darbuotojai jiems paskiria nepelnytas nuobaudas, naudoja fizinę ar psichologinę prievartą. Nuteistųjų artimieji papildo, kad į įstaigas patenka draudžiami turėti daiktai, o darbuotojai tvirtina, kad pastebi tik favorizmo, giminaičių ar kitų artimųjų protegavimo atvejus. Į klausimą, ar daugiau dėmesio skiriama korupcijos prevencijai, atsakoma vieningai „Taip“. Jų manymu, praėjusiais metais korupcijos atvejų skaičius mažėjo, tai atsispindėjo ir visuomenės informavimo priemonėse.

 

Tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti, kas pažabotų korupciją įkalinimo įstaigose, kokios priemonės didintų atsparumą, bandoma nustatyti silpnąsias sistemos vietas, jų sustiprinimo būdus. Darbuotojai, nuteistieji ir jų artimieji pateikia įvairiausius bei įdomiausius kovos su korupcija būdus. Jų nuomone, tinkamų, gerų darbo ir bausmės atlikimo sąlygų užtikrinimas yra vienas veiksmingų korupcijos užkardymo būdų, nes mažą atlyginimą gaunantys, tiesiogiai su kalinčiais susiduriantys darbuotojai, tampa taikiniu, grandinės silpnoji  vieta.

 

Taip pat tyrimas parodė, koks svarbus antikorupcijai „žmogiškasis faktorius“, sąžiningumas ir garbingas elgesys, bendradarbiavimas ir dirbančiųjų autoriteto ugdymas. Viešumas, – dėl to sutinka visi dalyvavę tyrime, pagrindinis dalykas norint išsivaduoti iš korupcijos tinklo, – mokėti ją atpažinti, suvokti, kad už naudą nedidelei grupei sumoka kiti, niekada ne per daug skirti dėmesio korupcijos prevencijos problemų nagrinėjimui.

 

Pranešame, kad informaciją apie vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėje galima pateikti Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 9022 arba elektroniniu paštu pasitikejimas@kaldep.lt

 

Detaliau su tyrimo rezultatais galite susipažinti nuspaudę nuorodą

Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 12 d. 11:28

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos