Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų pareigybes Marijampolės kalėjime

2023-03-10

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 3 (tris) laisvas Resocializacijos skyriaus specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė - 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) - 6,7-12,0)) pareigybes Marijampolės kalėjime.  Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

 

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“;
  • atitikti II lygio fizinio pasirengimo reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse elektroniniu paštu edita.ciceliene@nbfc.lt privalo pateikti:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą, kuriame turi būti nurodyta nurodyti vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, pateiktas asmeninių ir dalykinių savybių (privalumų) sąrašas;
  4. Užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių 1 priedas);
  5. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
  6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu +370 343 73851, elektroninio pašto adresu kristina.smolskiene@mpn.lt.

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 21 d. 10:29