Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Pravieniškių 1-ajame ir 2-ajame kalėjimuose

2023-03-16

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 20 (dvidešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,4 - 11,5)) pareigybių: Pravieniškių 1-ajame kalėjime (10 pareigybių) ir Pravieniškių 2-ajame kalėjime (10 pareigybių). Pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pretenduojantys dalyvauti konkurse į laisvas pareigūno pareigas, turi atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5, 6, 7 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“;
  • atitikti fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus, nustatytus Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 68575611 arba elektroninio pašto adresu ramune.jureviciene@nbfc.lt ir susitarti dėl priėmimo dienos) ar elektroninio pašto adresu ramune.jureviciene@nbfc.lt privalo pateikti:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas;
  2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Užpildytą Pretendento anketą;
  5. Sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
  6. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai nuo 2021-01-14 deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru (PINREG), pasiekiamu VTEK interneto svetainėje);
  7. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos.

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 16 d. 11:28