Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Alytaus kalėjime

2023-03-16

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 6 (šešias) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 - 12)) pareigybes Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai. Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
  • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu vaiva.maksteliene@nbfc.lt per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos (terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėje):

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
  2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
  5. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai, Įsakymo 2 – 5 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. (8 315) 516 79 arba el. paštu diana.simanyniene@apn.lt.

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. kovo 16 d. 11:57