Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvą Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus viršininko pareigybę

2023-05-19

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į laisvą Imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus viršininko pareigybę (statutinio vidaus tarnybos sistemos pareigūno, pareigybių grupė – 6, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 9,4  15,0)) pareigybę. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, įtraukti į pretendentų, siekiančių eiti laisvas pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, sąrašą.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį laisvės atėmimo vietų arba kitų teisėsaugos institucijų, vykdančių kriminalinę žvalgybą ar atliekančių ikiteisminį tyrimą, padaliniuose;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją, kriminalinę žvalgybą, baudžiamąjį procesą, bausmių ir suėmimo vykdymą, teisės pažeidimų tyrimą;
 • turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
 • užsienio kalbos reikalavimai:
 1. Kalba – anglų;
 2. Kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos būklės tikrinimų sąvado III skilties reikalavimus;
 • atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo trečiojo lygio pareigūnų grupei reikalavimus.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, per 14 kalendorinių dienų nuo informavimo dienos Personalo valdymo skyriui privalo pateikti asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu, ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, elektroninio pašto adresas;
 2. Pretendento sveikatos būklės atitiktį siekiamos pareigybės aprašyme nurodytiems sveikatos būklės reikalavimams patvirtinantį dokumentą (įrašas pagal sveikatos būklės tikrinimo periodiškumą turi būti galiojantis);
 3. Galiojančio patikrinimo rezultatus dėl pretendento atitikties fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai 2 - 3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Išsamesnę informaciją apie vykdomas atrankas galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje telefonu +370 682 64 646, elektroniniu paštu info@kalejimai.lt.

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 22 d. 13:50