Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime

2023-04-27

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 2 (dvi) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 - 12)) pareigybes Pravieniškių 1-ajame kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus bei Statuto 80 straipsnyje nurodyti buvę pareigūnai (toliau – pretendentai).

Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

2. atitikti sveikatos būklės reikalavimų sąvado II skiltyje nurodytus reikalavimus;

3. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį;

             

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu ramune.jureviciene@nbfc.lt arba asmeniškai, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas (2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant, susisiekti telefonu +370 685 75611) privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. užpildytą Pretendento anketą (Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);

5. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;

6. pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;

7. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai nuo deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);

8. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams;

9. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

            

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel.: +370 346 56440 bei elektroniniu paštu vitalija.giulmamedova@pravienpn-ak.lt .

 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 12 d. 14:53