Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiamas konkursas į laisvas Resocializacijos skyriaus vyresniųjų specialistų (vertintojų) pareigybes Alytaus kalėjime

2023-05-03

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 3 (tris) laisvas Resocializacijos skyriaus vyresniųjų specialistų (vertintojų) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 10, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 7,3 - 13,0)) pareigybes Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų krypties aukštąjį koleginį išsilavinimą;
  • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį;
  • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, šiuos dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
  3. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialusis reikalavimas turėti tam tikrą darbo patirtį (stažą), ir šių dokumentų kopijas;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Užpildytą Pretendento anketą;
  6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  7. Kitus konkursą organizuojančios įstaigos arba įstaigos, centralizuotai atliekančios Lietuvos kalėjimų tarnybos personalo administravimo funkcijas, reikalaujamus dokumentus, būtinus pretendento atitikčiai Statuto ir pareigybės, kuriai eiti paskelbtas konkursas, aprašyme nustatytiems reikalavimams patvirtinti, ir šių dokumentų kopijas.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. 8 315 51 679 arba el. paštu diana.simanyniene@kalejimai.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 3 d. 15:31