Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) pareigybes Alytaus kalėjime

2023-05-03

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia atranką į 6 (šešias) laisvas Saugumo valdymo skyriaus specialistų (dieninei pamainai) (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 12, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6,7 - 12)) pareigybes Alytaus kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai.

 

Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
  • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
  • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, dokumentus privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroniniu paštu renata.paltanaviciene@nbfc.lt per 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos:

  1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
  2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. Gyvenimo aprašymą;
  4. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
  5. Kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Atrankoje dalyvaujantys Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai, 2 – 5 punktuose nurodytų dokumentų gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje tel. 8 315 516 79 arba el. paštu diana.simanyniene@kalejimai.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 3 d. 15:13