Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka į laisvas Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybes Šiaulių kalėjime

2023-05-02

Lietuvos kalėjimų tarnyba skelbia konkursą į 10 (dešimt) laisvų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniųjų specialistų (statutinių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, pareigybių grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,7 - 11,5)) pareigybes Šiaulių kalėjime. Pareigybės aprašymas.

 

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai.

 

Pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
 • atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
 • atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

 

Pretendentai, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui elektroninio pašto adresu renata.paltanaviciene@nbfc.lt (telefonas +370 667 49 538) privalo pateikti:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas;
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Užpildytą Pretendento anketą;
 5. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs pareigūnas;
 6. Pasirašytą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 7. Asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, pateiktą užpildytą privačių interesų deklaraciją (privatūs interesai deklaruojami naudojantis Privačių interesų registru PINREG);
 8. Dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams; Elektroninio dokumento nuorašas
 9. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos kalėjimų tarnybos interneto svetainėse dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo.

 

Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriuje, telefonu (8 346) 43 784 arba elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt.

 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 2 d. 13:06