Kalėjimų departamento skelbimai

Skelbiama atranka

2017-11-16

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) skelbia atranką Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus Trečiojo poskyrio vyriausiojo specialisto (statutinis valstybės tarnautojas, A lygis, 13 kategorija) pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas.

 

SVARBI INFORMACIJA:

Nuo 2017 m. gruodžio 1 dienos keičiasi pataisos pareigūnų pareiginės algos apskaičiavimo tvarka.

Vadovaujantis 2017 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto antrojo skirsnio ir 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsnių pakeitimo, statuto papildymo 101, 161, 291, 351, 381 straipsniais ir priedu ir 48 straipsnio pripažinimo netekusiu galiosįstatymo Nr. XIII-697, (toliau – Statuto pakeitimo įstatymas) 27 straipsnyje išdėstytu Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto priedu „Pataisos pareigūnų grandys, pareigybės ir pareiginių algų koeficientai“, nuo 2017 m. gruodžio 1 dienos Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus Trečiojo poskyrio vyriausiojo specialisto, A lygio, 13 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo pareigybei yra nustatytas pareiginės algos koeficientas nuo 7 iki 11 bazinio dydžio (bazinis dydis yra lygus Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintam atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos baziniam dydžiui).

Pretendentui, laimėjusiam atranką eiti šias pareigas, pareiginė alga bus skaičiuojama šio Statuto pakeitimo įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Atranka organizuojama vadovaujantis:

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis.

Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

 

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 30, 60-69, 71 ir 82 punktais.

 

Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 

Pretendentas privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3. dokumentus ir šių dokumentų kopijas, patvirtinančius pareigybei nustatytą išsilavinimą – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4. dokumentus patvirtinančius darbo patirtį (stažą) – turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kriminalinės žvalgybos padaliniuose.

5. gyvenimo aprašymą;

6. užpildytą Pretendento anketą;

7. užpildytą pretendento privačių interesų deklaraciją;

8. galiojančią Medicinos centro pažymą apie tinkamumą tarnybai ir pareigoms (jei tokią pretendentas turi) ir/arba pretendentas esantis pataisos pareigūnas privalo pateikti sveikatos pasą (informaciją apie atliktus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus).

 

Jei pretendentas atitiks specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre. (Siuntimas į Medicinos centrą pasitikrinti sveikatos neišduodamas pretendentui, kurio sveikata Medicinos centre buvo tikrinta, jei atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikta galiojanti Medicinos centro pažyma apie jo tinkamumą tarnybai ir pareigoms, į kurias paskelbta atranka. Siuntimas į Medicinos centrą pasitikrinti sveikatos taip pat neišduodamas pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas, jei atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikta Medicinos centro pažyma apie jo tinkamumą tarnybai ir pareigoms, į kurias paskelbta atranka, taip pat informacija apie atliktus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus (sveikatos pasas, medicininės apskaitos forma Nr. 048/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“).

 

Pretendentų, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, bus atliekamas fizinio pasirengimo patikrinimas.

(Fizinio pasirengimo patikrinimas neatliekamas pretendentui, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, jeigu atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikti dokumentai apie pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams, taip pat pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas)

 

Pretendentų dokumentai priimami iki 2017 m. lapkričio 29 d. imtinai, pateikiant asmeniškai arba siunčiant registruotu paštu, adresu Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Personalo valdymo skyrius (203 kab.), L. Sapiegos g. 1, Vilnius.

 

Pretendentai:

Virginijus Pugačiukas
Neringa Vaitkunskaitė

 

Išsamesnė informacija el. p.: giedre.marcijoniene@kaldep.lt, jurgita.silkinyte@kaldep.lt, tel. (8 5) 271 9018.

 
 
Informacija atnaujinta 2017 m. gruodžio 8 d. 12:02
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos