Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Skelbiama atranka

2019-03-04

Skelbiama atranka į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas.

Atranką organizuojanti statutinė įstaiga – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Pareigybės pavadinimas – Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareigybės aprašymas).

Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos pareigūnai ir buvę pareigūnai, ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą.

Pretendentas privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir elektroninio pašto adresas;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams:

4.1. darbo patirtį patvirtinančius dokumentus (žr. į pareigybės aprašymo 4.2 p.);

4.2. užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (žr. į pareigybės aprašymo 4.8 p.). Šį dokumentą galima pateikti iki atrankos komisijos posėdžio dienos;

4.3. dokumentus, patvirtinančius atitiktį sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo reikalavimams (žr. į pareigybės aprašymo 4.9 p.).

Pretendentai gali pateikti 1–4 punktuose nurodytus dokumentus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui (203 kab.) asmeniškai, adresu: L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius, arba siųsti registruotu paštu, adresu: L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius, elektroniniu paštu rastine@kaldep.lt arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 2–4 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.

Jeigu pretendentai pateikia dokumentus asmeniškai, 2 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų originalus, padariusi jų kopijas, atranką organizuojanti įstaiga grąžina pretendentui dokumentų priėmimo metu.

Jeigu dokumentai siunčiami atranką organizuojančiai įstaigai registruotu paštu, elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pateikiamos 2 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną. Sutikrinus dokumentų originalus su jų kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. kovo 19 d. imtinai.

Atranka vykdoma pagal Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašą, nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee586a00189b11e9bdd0d0d6ba6c7c51/VYxKcodZfb

Dėl išsamesnės informacijos apie atranką galima kreiptis tel. (8 5) 271 9018, el. p. jurgita.silkinyte@kaldep.lt

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 4 d. 13:19