Lietuvos kalėjimų tarnybos skelbimai

Paskelbta atranka

2018-08-22

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) organizuoja konkursą į Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto, A lygio 13 kategorijos karjeros valstybės tarnautojo, pareigybę (skelbimo Nr. 39143). Pareigybės aprašymas.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkursuose, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir Kalėjimų departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt iki 2018 m. rugsėjo 11 d. imtinai privalo pateikti:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Pastaba. Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą.

Išsamesnė informacija apie konkursą teikiama Kalėjimų departamento Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje telefonu (8 5) 271 9019, el. paštu marija.sakaliene@kaldep.lt.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. rugpjūčio 22 d. 15:10