Kalėjimų departamento skelbimai

Paskelbta atranka

2018-08-07

Skelbiama atranka Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Imuniteto skyriaus viršininko (pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 9–13) pareigoms eiti. Pareigybės aprašymas.
 
Pretendentas privalo pateikti:

1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. pareigybei nustatytą  išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
4. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
5. gyvenimo aprašymą;
6. užpildytą Pretendento anketą;
7. užpildytą pretendento privačių interesų deklaraciją;
8. kitus dokumentus (neprivaloma):
8.1. dokumentus, patvirtinančius, kad pretendento sveikatos būklės tikrinimas buvo atliktas per paskutinius 12 mėnesių ir šio tikrinimo metu nustatyta, kad jo sveikatos būklė leidžia eiti pataisos pareigūno pareigas (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro išduota pažyma arba sveikatos pasas (informacija apie atliktus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus, taikoma tik dirbantiems pataisos pareigūnams). (Siuntimas į Medicinos centrą pasitikrinti sveikatos neišduodamas pretendentui, kurio sveikatos būklės tikrinimas buvo atliktas per paskutinius 12 mėnesių ir šio tikrinimo metu nustatyta, kad jo sveikatos būklė leidžia eiti pataisos pareigūno pareigas);
8.2. dokumentus, patvirtinančius pretendento, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams (Fizinio pasirengimo patikrinimas neatliekamas pretendentui, kurio fizinis pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, jeigu atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikti dokumentai apie pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams, taip pat pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas).

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. imtinai, pateikiant juos asmeniškai Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriui, 203 kab., adresu: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, arba siunčiant juos paštu (registruotu laišku) pirmiau nurodytu adresu, arba elektroniniu paštu kaldep@kaldep.lt, arba faksu (8 5) 275 2778, arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Jei dokumentai siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, pretendentai teikia dokumentų kopijas, o jų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną prieš atrankos pradžią.
Išsamesnė informacija apie atranką: tel. (8 5) 271 9018, (8 5) 271 9016 arba el. p. jurgita.silkinyte@kaldep.lt
 
Atranka organizuojama, vadovaujantis:

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsniu.

Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“.

Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30, 60-69, 71 ir 82 punktais.

Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 

Pretendentai, kuriems leista dalyvauti atrankoje – 6.

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 13 d. 16:35
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos