Klausimai

Pasimatymų tvarka
Su kokiais asmenimis leidžiami ilgalaikiai pasimatymai pataisos įstaigose?

Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 94 str. 3 dalies nuostatomis, ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Nuteistojo pageidavimu vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.

Daiktai įkalinimo įstaigose
Kokius daiktus galima turėti su savimi pataisos įstaigose?

Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 92 str. 1 dalimi, nuteistieji turi teisę turėti šiuos asmeninius daiktus:

1) lengvajai grupei priskirti nuteistieji, taip pat atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose bausmę atliekantys nuteistieji – maisto produktus, laikraščius, žurnalus, knygas, drabužius, avalynę, patalynę (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), laikrodžius, pagamintus ne iš brangiųjų metalų, higienos ir kanceliarijos reikmenis, elektros prietaisus ir kitus daiktus;

2) paprastajai grupei priskirti nuteistieji – maisto produktus (išskyrus maisto produktus, kuriuos prieš vartojimą būtina termiškai apdoroti), laikraščius, žurnalus, knygas, drabužius, avalynę, patalynę (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), laikrodžius, pagamintus ne iš brangiųjų metalų, barzdaskutę, higienos ir kanceliarijos reikmenis ir kitus daiktus;

3) drausmės grupei priskirti nuteistieji – šviežius vaisius ir daržoves, drabužius, avalynę, higienos ir kanceliarijos reikmenis.

Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau nurodytoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems leidžiamų turėti asmeninių daiktų sąrašai nustatomi Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse. Atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose bausmę atliekantiems nuteistiesiems pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas gali leisti turėti ir kitų asmeninių daiktų, jei tai sudarytų sąlygas vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, gerintų jų sveikatą ir gerovę.

Ar galima turėti asmeninį kompiuterį? Kokie jam reikalavimai?

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių trečiame skyriuje „Nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiami įsigyti ir turėti asmeniniai daiktai, jų bendra masė“ nurodytas baigtinis sąrašas daiktų ir reikmenų, kuriais gali naudotis nuteisti (suimti) asmenys. Minėtų taisyklių 20.4.2. punkte įtvirtinta, kad lengvajai grupei priskirtiems nuteistiesiems leidžiama įsigyti ir turėti pataisos įstaigoje nešiojamąjį kompiuterį. Taip pat šią teisę turi ir suimti asmenys.

Kompiuteris neturi turėti galimybių prisijungti prie interneto ryšio, taip pat neturi turėti kitų ryšio priemonių bei vaizdo ir garso įrašymo galimybių. Kompiuteriuose ir informacijos laikmenose neturi būti užkoduotų ir kitaip paslėptų ar laisvai neprieinamų, taip pat programinės įrangos, skirtos ištrintai ar kitaip paslėptai skaitmeninei informacijai atkurti, bei programinės įrangos, skirtos naikinti kompiuterio darbo istoriją. Laikmenoje esanti informacija negali būti smurtą ar žiaurumą propaguojančio ar pornografinio turinio.

Koks galimas turėti asmeninių daiktų maksimalus svoris?

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 30 punkte nustatyta, kad nuteistiesiems (suimtiesiems), išskyrus apgyvendintus už pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) ribų ir laikomus atvirose kolonijose, leidžiamų turėti pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) asmeninių daiktų bendra masė neturi viršyti 30 kg, o nuteistiesiems iki gyvos galvos – 50 kg. Į šiame punkte nustatytą bendrą masę neįskaičiuojama administracinės, civilinės ir (ar) baudžiamosios bylos medžiaga, gydytojo rekomenduoti vaistiniai preparatai bei medicinos priemonės, vaikų, gyvenančių pataisos namuose su nuteistosiomis motinomis, daiktai ir reikmenys.  Daiktai ir reikmenys, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems ir kurie viršija šiame punkte nustatytą nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų bendrąją masę, paimami.

Ar pinigai, atsivežti iš užsienio įkalinimo įstaigos laisvės atėmimo bausmę atlikti Lietuvoje, bus padėti į asmeninę sąskaitą?

Tuo atveju, jei nuteistasis grąžinamas į Lietuvą pagal Europos arešto orderį, parsivežti ir su savimi turimi pinigai nuteistojo prašymu padedami į jo asmeninę sąskaitą pataisos namuose.

Kaip tapti pataisos pareigūnu?
Kas gali tapti pataisos pareigūnu?

Pretendentas turi būti:

 • Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
 • nepriekaištingos reputacijos ir lojalus Lietuvos valstybei;
 • ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų;
 • tinkamo išsilavinimo (turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą);
 • tinkamos tarnybai sveikatos ir fizinės būklės.
Kur rengiami pataisos pareigūnai?

Būsimi pataisos pareigūnai rengiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą. Mokymo centro svetainė:

http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/pradzios_puslapis.html

Kaip vyksta pretendentų mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros?
 • Pretendentai mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrui;
 • pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;
 • tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);
 • organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas (Mokymo centras, Subačiaus g. 21, Vilnius);
 • vykdomas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė (Mokymo centras, Subačiaus g. 21, Vilnius).
Kiek trunka atrankos procedūros?

Pretendentų mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

Kokius dokumentus būtina pateikti norint mokytis?
 • prašymą dėl siuntimo į švietimo įstaigą išdavimo;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą Pretendento anketą;

sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose.

Kaip galima pateikti dokumentus?

Pretendentai dokumentus teikia asmeniškai į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą (Subačiaus g. 21, Vilnius) arba el. paštu pretendentai@kdmc.lt

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos?

Daugiau informacijos apie priėmimo mokytis galimybes, mokymosi Mokymo centre sąlygas galima rasti interneto puslapyje www.tapkpataisospareigunu.lt arba kreiptis el. paštu: kristina.tuskiene@kdmc.lt

Kokios yra mokymosi sąlygos?
 • sudaroma trišalė mokymosi sutartis: pretendento, Mokymo centro ir Kalėjimų departamento;
 • kursantas, baigęs mokymus, įsipareigoja ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip          4 metus;
 • mokymai vyks 1 mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 15 d.);
 • kursantai nemokamai apgyvendinami Mokymo centro bendrabutyje;
 • kursantai nemokamai aprūpinami taktine ir tarnybine uniforma bei sporto apranga;
 • kursantams mokama nuo 150 Eur stipendija (stipendijos dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų);
 • įgyjamos specialiosios ir bendrosios kompetencijos, tiesiogiai susijusios su pataisos pareigūnų profesine veikla.
Kur galima dirbti įgijus pataisos pareigūno kvalifikaciją?

Kursantai, sėkmingai įvykdę visus programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose pirminės grandies pataisos pareigūnais. Pavaldžias įstaigas rasite čia: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-istaigos.html

Jeigu tarp pateiktų atsakymų nerandate Jums tinkančio, prašome užpildyti klausimo formą ir mes Jums atsakysime.
Vardas, pavardė
El. paštas
Užduokite klausimą
Prisekite priedą
Galite įkelti daugiausiai 3 priedus po 5MB. Jei ketinate prisegti daugiau priedų, patariame jas suarchyvuoti
secimg
 
Klauskite
Atgal

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

 

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos