Informacija pretendentams mokytis

 

 

Lietuvos kalėjimų tarnyba

Adresas: L. Sapiegos g. 1,

LT-10312 Vilnius

Tel. (8 5) 271 9003

El. p. info@kalejimai.lt

El. p. spauda@kalejimai.lt

www.kalejimai.lt

www.facebook.com/kaltarnyba

Abiturientus kviečiame prisidėti prie saugesnės Lietuvos kūrimo - tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu

DĖMESIO! Lietuvos kalėjimų tarnyba - pirmoji iš visų statutinių institucijų nuo šių metų rugsėjo mėnesio planuoja profesinį mokymą organizuoti pameistrystės mokymo forma kalėjimuose. Kursantai, mokslo pradžioje Kompetencijų ugdymo valdyboje įgiję darbui kalėjime reikiamas bazines žinias, toliau vyksta į jų pasirinktą kalėjimą, kur, prižiūrimi pareigūno-mentoriaus, praktinių gebėjimų semiasi dirbdami praktinį darbą. Su priimtais kursantais pasirašius profesinio mokymo pameistrystės sutartis, mokymo laikotarpio metu jiems bus mokama minimali mėnesinė alga. Ši nauja mokymo forma turi užtikrinti 30 procentų teorinio rengimo ir 70 procentų praktinio darbo per visą mokymų laiką.

Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse, Šiauliuose ar Vilniuje.

 

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

1 - Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu pretendentai@kalejimai.lt

2 - Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas).

3 - Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti.

4 - Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas.

5 - Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė.

6 - Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Kompetencijų ugdymo valdybai:

  • prašymą dėl siuntimo dalyvauti atrankoje mokytis Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą Pretendento anketą;
  • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • pretendentai visus dokumentus teikia į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą (Subačiaus g. 21, Vilnius) arba el. paštu pretendentai@kalejimai.lt.

 

Daugiau informacijos: www.tapkpataisospareigunu.lt

 
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. gegužės 25 d. 11:47