Naujienos

Kalėjimų departamento informacija dėl „Delfi“ žurnalisto parengto straipsnio „Pataisos namuose – visiškas dugnas: prabilo į nerašytas taisykles spjovęs „bachūras“

2019-01-31

Šiandien „Delfi“ portale pasirodęs žurnalisto D. Sinkevičiaus parengtas straipsnis „Pataisos namuose – visiškas dugnas: prabilo į nerašytas taisykles spjovęs „bachūras“, kuriame vienašališkai pateikiami ilgus metus įkalinimo įstaigose kalinčio nuteistojo samprotavimai ir asmeninė nuomonė apie įkalinimo įstaigų veiklą, laisvės atėmimo bausmes atliekančių kai kurių nuteistųjų gyvenimo būdą, nuokrypius nuo visuomenėje priimtų elgesio normų, gali būti vertinama keliais aspektais.

Rengdamas straipsnį žurnalistas nesikreipė į Kalėjimų departamentą siekdamas objektyviai pateikti informaciją apie galimas problemas ir jų sprendimo būdus įkalinimo įstaigose.

Kyla klausimas, ar gali būti, kad nuteistieji žurnalistą naudoja kaip įrankį pristatyti save visuomenės, teismų akyse kaip teigiamus herojus? Esame tos nuomonės, jog kiekvienas atvejis, kiekviena galima problema turi būti nagrinėjama individualiai, įvertinant faktinių aplinkybių visumą, išklausant tiek nuteistojo, tiek įkalinimo įstaigos administracijos pozicijas.

Dalis nuteistųjų, atliekančių bausmes įkalinimo įstaigose, yra linkę keistis, noriai dalyvauja resocializacijos programose, dirba ir ruošiasi gyvenimui laisvėje, gerbti įstatymus ir žmones.

Kita dalis nuteistųjų visais įmanomais būdais ieško galimybių tęsti nusikalstamas veikas, pažeidinėja įstaigų vidaus tvarkos taisykles, teisina savo pasirinkimą negerbti nei įstatymų, nei įkalinimo įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, nepagarbiai elgiasi su kitais nuteistaisiais, pataisos pareigūnais, informaciją apie savo elgesį pateikia vienpusiškai, sąmoningai nutylėdami ar iškraipydami faktus.

Bausmių vykdymo sistemos uždarumas, nuoseklių pokyčių stoka tapo priežastimis, dėl kurių ilgus metus nekito pataisos įstaigų veiklos organizavimas. Kiekviena įstaiga funkcionavo kaip atskiras, uždaras vienetas, nebuvo identifikuotos rizikos, kylančios dėl nuteistųjų disciplinos pažeidimų ir jų nusikalstamo elgesio tradicijų bausmės atlikimo vietose. Dėl motyvacinės sistemos spragų buvo sudėtinga pritraukti naujus, stiprų psichologinį, fizinį pasiruošimą turinčius jaunus darbuotojus.

2018 metais prasidėję intensyvūs pokyčiai bausmių vykdymo sistemoje jau atsispindi įvairiose veiklos srityse. Ir apie tai būtina informuoti visuomenę, ko ir tikimės ateityje iš žurnalisto – paskelbti ne tik nuteistųjų versijas, bet ir išklausyti Kalėjimų departamentą.

Kalėjimų departamentas bei jam pavaldžios įstaigos, siekdami sustiprinti discipliną įkalinimo įstaigose, imasi visų teisės aktuose nustatytų priemonių užtikrinant tinkamą nuteistųjų priežiūrą.

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos 2018 m. pradėjo 519 ikiteisminių tyrimų, iš jų: 236 ikiteisminius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. „Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti“, 51 ikiteisminį tyrimą pagal   Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. „ Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“. (2017 m. pradėjo 379 ikiteisminius tyrimus, iš jų: pagal BK 259 str. - 185, pagal BK 260 str. – 40).

Per kratas ir kitas prevencines priemones pas nuteistuosius per 2018 m. buvo rasta ir paimta 9263 litrai alkoholio raugo (2017 m. – 5838 l) ir alkoholinių gėrimų 272 litrai (2017 m. – 227 l). Kratų metu 2018 m. rasta 729 savadarbiai duriantys/pjaunantys daiktai. (2017 m. – 431).

Kalėjimų departamentas per 2018 m. organizavo 32 prevencinės priemones (2017 m. tokių priemonių organizuota 17), kurių metu buvo atliekamos kratos, patikrinimai, išimami nuteistiesiems neleistini turėti daiktai.

Informuojame, kad pakeitus pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles ir nuteistiesiems uždraudus turėti lagaminus, dalyje įstaigų (Alytaus pataisos namuose, Marijampolės pataisos namų viename sektoriuje, Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos viename sektoriuje) nuteistiesiems buvo išduotos dėžės, skirtos daiktams laikyti. Šios dėžės yra pakankamai didelės (apie 90 litrų tūrio), laikomos po nuteistųjų lovomis. Paslėpti tokio dydžio dėžės su alkoholio raugu praktiškai nėra galimybės, be to būtų sudėtinga užtikrinti tokios dėžės hermetiškumą, todėl nuteistieji nėra linkę naudoti šių dėžių alkoholio gaminimui. Laisvės atėmimo vietų įstaigų atstovai patvirtino, kad nėra užfiksavę atvejų, jog daiktams skirtos dėžės būtų panaudotos alkoholio gamybai. Kratų metu alkoholio raugo randama šiukšlių maišuose, plastikinėje vandens taroje. Alkoholio raugą nedidelėje taroje lengva paslėpti įvairių konstrukcijų (pvz. ventiliacijos angose, už šildymo radiatorių) bei sienų ertmėse. Siekdami surasti taip paslėptą raugą, pareigūnai naudoja ir papildomus patikrinimo instrumentus, o tai kelia didelį nuteistųjų nepasitenkinimą ir papildomą kreipimąsi į žurnalistus dėl „pagalbos“.

Siekiant efektyviau vykdyti nuteistųjų priežiūrą, užtikrinti discipliną ir mažinti subkultūros apraiškas įkalinimo įstaigose, buvo pakeistos vidaus taisyklės, inicijuota daugiau pozityvų elgesį skatinančių veiklų. Pavojingi, kitiems nuteistiesiems neigiamą įtaką darantys nuteistieji buvo atskirti ir izoliuoti, aktyvinamos prevencinės priemonės, skirtos režiminei veiklai užtikrinti. Siekiant gerinti veiklos organizavimą, buvo inicijuotas teisės aktų, reglamentuojančių pavaldžių įstaigų veiklas, keitimas.

Vykdydami pokyčius įkalinimo įstaigose, aktyviai bendradarbiaujame su kitomis teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais, užtikriname veiklos viešinimo principą.

Ir ateityje imsimės visų įmanomų priemonių, siekdami užtikrinti tinkamą nuteistųjų priežiūrą bei pasitikėjimą bausmių vykdymo sistema.

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. sausio 31 d. 16:20
 

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos