Naujienos

Kviečiame tapti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariais

2020 m. birželio mėnesį bus sudaromos naujos Lygtinio paleidimo iš pataisos namų komisijos (toliau – Komisija), veikiančios visuomeniniais pagrindais ir priimančios sprendimus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, funkcijas ir teises, darbo organizavimo tvarką nustato Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus (toliau – Kalėjimų departamentas) 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107„Dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“.

Komisijos yra sudaromos iš Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų darbuotojų, probuotojų, asociacijų, religinių bendruomenių ar religinių bendrijų atstovų ir (ar) savanorių, kitų fizinių ir juridinių asmenų.

Komisijos nariu negali būti asmuo, jaunesnis kaip 25 metų ir neatitinkantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytų nepriekaištingos reputacijos kriterijų.

Maloniai kviečiame institucijų, organizacijų vadovus deleguoti atstovus į Komisijų, veiksiančių nuo 2020 m. liepos 1 d., sudėtį. Laukiami ir savanoriai, pageidaujantys aktyviai dalyvauti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų procese.

Kadangi  Komisijos bus sudaromos visose laisvės atėmimo vietų įstaigose ir jų padaliniuose t. y. Vilniaus PN, Alytaus PN, Marijampolės PN (Marijampolės PN Kybartų sektoriuje), Panevėžio PN, Pravieniškių PN-AK ( 1-me, 2-me, 3-iame sektoriuose), Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Kauno TI, Kauno nepilnamečių TI-PN, Šiaulių TI, maloniai prašytume nurodyti kurios konkrečiai įstaigos Komisijos nariu asmuo galėtų būti.

Teikimus/ prašymus dėl paskyrimo komisijos nariu prašome teikti iki 2020 m. gegužės 25 d. Kalėjimų departamento direktoriaus vardu (teikimas/prašymas gali būti ir laisva forma), kartu su teikimu/ prašymu prašytume pateikti asmens pasirašytą rašytinį sutikimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, taip pat pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kuriame prašytume nurodyti profesinę patirtį.

Informaciją/ dokumentus siųsti Kalėjimų departamentui el. paštu kaldep@kaldep.lt, gintaras.motuzas@kaldep.lt. Nepateikę gyvenimo aprašymo bei sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo, kaip kandidatai į komisijos narius nesvarstomi.

Teikiamuose dokumentuose būtina nurodyti:

- vardą ir pavardę;

- asmens kodą;

- gyvenamąją vietą;

- einamas pareigas, profesinę patirtį;

- deleguojančios institucijos (jeigu atstovą deleguoja juridinis asmuo) pavadinimą, kodą, adresą;

- pataisos įstaigą, kurioje veikiančios Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariu pretendentas gali būti;

- kandidato kontaktinius duomenis.

Rekomenduojamas rašytinio prašymo ir sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo formos pateiktos žemiau:

Rašytinio prašymo forma.

Sutikimo dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos kriterijams tikrinimo forma.

Primename, jog Komisijos nario veikla neatlygintina. Tikimės gražaus ir produktyvaus bendradarbiavimo.      

Tel. pasiteiravimui (8 5) 271 90 14, (8 5) 271 90 15.

Informacija atnaujinta 2020 m. gegužės 8 d. 15:08

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos