Naujienos

Atvira diskusija su darbuotojais – tolesnio dialogo pradžia

Pirmadienį, birželio 6 d., Kalėjimų departamente vyko kartu su socialiniais partneriais organizuota apskritojo stalo diskusija-forumas „Pataisos pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo ir naujų darbuotojų pritraukimo galimybės“. Diskusijoje dalyvavo visų laisvės atėmimo vietų įstaigų, profesinių sąjungų ir Teisingumo ministerijos atstovai. Tokio formato renginys, kurio metu bausmių vykdymo sistemos pareigūnai ir darbuotojai turėjo galimybę tiesiogiai Kalėjimų departamento vadovybei ir Teisingumo ministerijos atstovams užduoti rūpimus klausimus, aptarti aktualias problemas, kartu ieškoti konstruktyvių sprendimų, vyko pirmą kartą. Planuojama tokius renginius reguliariai rengti ir ateityje.

Apskritojo stalo diskusijos-forumo tikslas – aptarti pataisos pareigūnų rengimo, kompetencijų ugdymo, valdymo ir palaikymo, taip pat Kalėjimų departamento (KD) pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo vertybių ir sistemos, naujų darbuotojų pritraukimo prioritetus ir kryptis. Renginyje dalyvavo teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska, viceministras Elanas Jablonskas, Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas, pavaduotoja Ligita Valalytė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas, kiti Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento, profesinių sąjungų atstovai, pataisos pareigūnai ir darbuotojai iš visų laisvės atėmimo įstaigų.

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko, bausmių vykdymo sistemos šūkis „Žmogus. Atsakomybė. Pokytis“ apima ne tik siekį pakeisti nuteistojo elgesį, bet ir sistemoje dirbančius žmones. „Svarbiausia, kaip jaučiasi laisvės atėmimo įstaigose dirbantis pareigūnas, darbuotojas, ar jis saugus, ar įvertintas, ar patenkintas darbo sąlygomis. Ši diskusija – tai pirmas žingsnis dialogo link. Tai galimybė sistemoje dirbantiems žmonėms išsakyti savo nuotaikas, poreikius, lūkesčius, o mums, vadovams, į juos reaguoti, kartu ieškoti bendrų konstruktyvių sprendimų. Grįžtamasis ryšys bus“, – renginio metu pažadėjo Kalėjimų departamento vadovas.

Gerąja praktika ir patirtimi, kokių priemonių imasi Lietuvos policija, siekdama pritraukti naujus ir išlaikyti sistemoje dirbančius pareigūnus, pasidalijo Policijos departamento Žmogiškųjų išteklių valdybos Mokymų skyriaus vedėja, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) nacionalinio padalinio atstovė Simona Ivanovienė. UAB ,,Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partneris dr. Alvydas Punis, pristatydamas 2021 m. atlikto Pataisos pareigūnų rengimo ir kompetencijų ugdymo (kvalifikacijos tobulinimo) poreikio bei atotrūkio analizę, akcentavo, kokių kompetencijų ir savybių prireiks pataisos pareigūnams ir darbuotojams įgyvendinus kartu su Norvegijos partneriais vykdomą projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ ir perėjus prie dinaminės priežiūros modelio.

Darbas diskusijos-forumo metu vyko grupėse, į kurias renginio dalyviai buvo paskirstyti mišriai, kad kiekvienoje grupėje būtų atstovai iš skirtingų įstaigų, skirtingų vadovavimo lygmenų. Kaip pareigūnus ir darbuotojus demotyvuojantys veiksniai buvo paminėtos darbo ir poilsio sąlygos, darbo užmokesčio, darbuotojų vertinimo, vadovų požiūrio į darbuotojus, mikroklimato įstaigose problemos, pareigūnų ir darbuotojų saugumas, teisinio reglamentavimo, darbo krūvių įstaigose netolygumai ir kt. Diskutuota, kas galėtų motyvuoti darbuotojus. Beveik visų įstaigų atstovai išreiškė poreikį reabilitacijos ir psichologinių paslaugų, daugelis akcentavo gero mikroklimato kūrimą įstaigose, aiškią motyvavimo ir skatinimo politiką, galimybę sportuoti sporto klubuose, poilsio ir vaikų kambarių įrengimą ir kt.

Nemažai klausimų diskusijos metu kilo apie bausmių vykdymo sistemos pertvarką. Kalėjimų departamento vadovybė trumpai pristatė šios pertvarkos esmę. Pokyčiai vykdomi dviem etapais. I etapo metu – nuo š. m. liepos 1 d. – atliekamas bausmių vykdymo sistemos struktūrinių padalinių, vykdančių bendrąsias funkcijas (teisės, personalo, IT, dokumentų valdymo, komunikacijos), centralizavimas. Darbuotojai, vykdantys bendrąsias funkcijas, priskiriami naujai steigiamiems centralizuotiems Kalėjimų departamento struktūriniams padaliniams. Jie nebus atleidžiami, tik gaus informacinio pobūdžio pranešimus apie tai. Naikinamos bus tik Veiklos organizavimo skyrių vedėjų pareigybės. Šiems darbuotojams pasiūlytos kitos pareigos. Apie šiuos pokyčius įstaigos informuotos, vyko susitikimai tiek pačiose įstaigose su darbuotojais, tiek nuotoliniu būdu.

II etapo metu – nuo 2023 m. sausio 1 d. – Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos (išskyrus Lietuvos probacijos tarnybą) bus jungiamos į vieną juridinį asmenį – Kalėjimų tarnybą. Apie šiuo etapu vykdomus pokyčius Kalėjimų departamentas informuos periodiškai ir viešai. Taip pat vyks diskusijos su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais, jie bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl vykdomų pokyčių, gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Jau po diskusijos Kalėjimų departamento vadovybė imasi iniciatyvų užtikrinti, kad visi bausmių vykdymo sistemos pareigūnai, kuriems pagal Vidaus tarnybos statutą priklauso reabilitacinės paslaugos, galėtų jomis pasinaudoti, taip pat ieškoma galimybių profesionalių psichologų paslaugas padaryti pasiekiamas visų įstaigų darbuotojams.

Tokios viešos diskusijos su bausmių vykdymo sistemoje dirbančiais pareigūnais ir darbuotojais nuo šiol vyks reguliariai. Informacija apie sistemos pertvarką, kita darbuotojams aktuali informacija bus teikiama viešai, siekiant bendro tikslo – motyvuoti ne vienerius metus sistemoje dirbančius pareigūnus, gerinti mikroklimatą įstaigose, pritraukti naujų darbuotojų.

 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 8 d. 13:44

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?