Naujienos

Kalėjimų departamentas inicijuoja valstybės įmonės „Mūsų amatai” restruktūrizavimą

           Restruktūrizavimas apims visumą procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti Valstybės įmonės „Mūsų amatai” (toliau – Įmonė)  veiklą, likviduoti skolas, gauti įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
           Įmonė planuoja įgyvendinti Įmonės restruktūrizavimo plane numatytas priemones, orientuotas į įmonės finansinio stabilumo atstatymą (atsiskaityti su kreditoriais ir kt.), Įmonės veiklos normalizavimą bei jos plėtrą, taip užtikrinant dar didesnius nuteistųjų aprūpinimo darbine veikla rodiklius.
           Toks sprendimas priimtas įvertinus Teisingumo ministerijos atlikto Įmonės veiklos patikrinimo, kurio metu buvo nustatyti reikšmingi pažeidimai viešųjų pirkimų srityje, rezultatus, taip pat įvertinus Kalėjimų departamento identifikuotas Įmonės veiklos spragas, dėl kurių įmonė dirba nuostolingai.
           Numatoma pertvarkyti Įmonės struktūrą, ženkliai mažinti šiuo metu patvirtintus administracijos etatus, šią struktūrą priderinant prie numatomų pertvarkyti įstaigos veiklos krypčių bei prie realių įstaigos poreikių, stiprinti įmonės vadybą, procesų valdymą ir kontrolę, kelti kur kas aukštesnius reikalavimus darbuotojų kvalifikacijai, taip pat ketinama toliau atsisakyti  nuostolingų veiklų, tęsti naujų veiklos sričių plėtrą bendradarbiaujant su privačiomis įmonėmis.
           Įmonės pagrindinis tikslas ir jos veikla yra orientuota į visuomenei ir valstybei itin reikšmingos nuteistųjų resocializacijos funkcijos, aprūpinant nuteistuosius užimtumu darbine veikla, kuri padeda nuteistiesiems įgyti reikalingų įgūdžių siekiant sėkmingai integruotis į gyvenimą visuomenėje, įgyvendinimą, todėl nuspręsta imtis teisės aktuose numatytų priemonių tolimesnei įmonės veiklai ir jos gerinimui užtikrinti. Įmonėje į darbinę veiklą šiuo metu yra įtraukti virš 1000 nuteistųjų.
           Viena iš numatomų naujų Įmonės veiklos krypčių – buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patalpų administravimas ir įveiklinimas, atveriant šį pastatų kompleksą visuomenei.

Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 3 d. 14:35

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos