Naujienos

Susitikimas su mediatore

Siekiant stiprinti probacijos tarnybų įsitraukimą į resocializacijos priemonių taikymą laisvės atėmimo vietose ir padėti asmenims tinkamai pasirengti išėjimui į laisvę bei sėkmingai integruotis į visuomenę, 2021-09-16 Alytaus pusiaukelės namuose lankėsi Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus Alytuje mediatorė Jurga Vaišnienė ir probacijos vyresnioji specialistė Daiva Sadauskienė. Susitikime dalyvavo Alytaus pusiaukelės namų specialistė Gileta Azaravičienė ir 17 nuteistųjų. Susitikimo metu nuteistieji buvo supažindinti su Probacijos tarnybos veikla, tikslais, intensyvios priežiūros sąlygomis ir tvarka lygtinio paleidimo metu. Taip pat nuteistieji buvo supažindinti su Probacijos tarnyboje teikiamų mediacijos paslaugų esme, nauda. Buvo išaiškintas mediacijos paslaugų prieinamumas.

Susitikime nuteistieji dalyvavo aktyviai, pateikė klausimus jiems aktualiomis temomis.

Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 20 d. 08:42