Spausdinti

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis

 

 • 2019 m. gruodžio 3 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis Alytaus pataisos namų su Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga (atnaujinta).

 • Nuo 2004 metų rugsėjo 1 dienos Alytaus pataisos namuose pagal paruoštą socialinės reabilitacijos programą ir pasirašytą dvišalę bendradarbiavimo sutartį, savo veiklą tęsė nuteistųjų paramos fondas „GARSTYČIOS GRŪDAS“. Socialinės reabilitacijos centre nuteistieji mokomi kompiuterinio raštingumo, religijos pagrindų, vykdoma psichologinės reabilitacijos užsiėmimai.

 

 • Nuo 2004 m. lapkričio mėnesio Alytaus pataisos namų nuteistuosius kiekvieną ketvirtadienį aplanko naujai susikūrusios Kalėjimų kapelionų asociacijos nariai. Kiekvieną šeštadienį Šv. Mišias Alytaus pataisos namų Kristaus Karaliaus koplyčioje laiko kapelionas. Kartą per mėnesį koplyčioje nuteistuosius aplanko vienuolė Birutė Žemaitytė, Alytaus CARITAS savanoriai. Bendradarbiaujant su organizacijos ,,Caritas‘‘ Alytaus skyriaus darbuotojomis buvo rengiami nuolatiniai susitikimai su nuteistaisiais, vedant jiems temines paskaitas bei rengiant susitikimus su nuteistaisiais neturinčiais artimųjų ir gyvenamosios vietos, siekiant jiems padėti išėjus į laisvę.

 

 • Nuo 2004 m. rugsėjo 1 dienos Alytaus pataisos namuose pagal parengtą socialinės reabilitacijos programą ir pasirašytą dvišalę bendradarbiavimo sutartį, savo veiklą pradėjo labdaros ir paramos fondas „POSŪKIO TAŠKAS“. Socialinės reabilitacijos centre nuteistieji mokomi kompiuterinio raštingumo, religijos pagrindų, vykdomi psichologinės reabilitacijos užsiėmimai.

 

 • 2005 m. sausio mėnesį laimėjus PHARE 2002 projektą kartu su partneriais, Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba, buvo vykdoma Recidyvinio nusikalstamumo prevencijos bei socialinė nuteistųjų reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo 22 nuteistieji. Visiems buvo įteikti kvalifikacijos pažymėjimai (10 mūrininkų, 12 kompiuterinio raštingumo).

 

 • Nuo 2005 m. gegužės mėnesio Alytaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba vykdė Tarptautinę socialinės reabilitacijos-psichologinio konsultavimo programą “IR TU TURI ŠANSĄ“, šioje programoje dalyvavo 19 nuteistųjų.

 

 • Nuo 2005 m. gegužės mėn. laimėjus projektą kartu su partneriais pradėta vykdyti Socialinės reabilitacijos programa ,,IŠRINKTIEJI“, kurioje dalyvavo 20 nuteistųjų ir vykdant projektą 12 socialinės reabilitacijos skyriaus ir 2 psichologinės tarnybos darbuotojai dalyvavo seminaruose keliant kvalifikaciją ir įgijant žinias šios programos vykdymui. 2008 m. projektas ,,Išrinktieji“ buvo užbaigtas. Tikimasi, kad grupinių ir individualių socialinės reabilitacijos priemonių taikymas sudarys sąlygas efektyviau siekti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų laisvės atėmimo bausmės tikslų, o nuteistuosius skatins aktyviau dalyvauti programose ir laikytis įstaigos vidaus tvarkos.

 

 • 2005 m. įstaigos mastu buvo organizuotos darbo rinkos dienos ir suorganizuoti susitikimai su gydytoja J.Rakickiene siekiant informuoti nuteistuosius apie ŽIV/AIDS ir kitas ligas, gresiančias vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas bei cheminę priklausomybę.

 

 • 2008 m. rugsėjo 17 d. įstaigoje įvyko tradiciniu tapęs Galiūnų turnyras. Renginys organizuojamas trečius metus iš eilės bendradarbiaujant su Alytaus sporto klubu ,,Margiris".

 • 2008 m. kartu su organizacijos ,,CARITAS“ atstovėmis suorganizuotas Velykinis kiaušinių ridenimo turnyras; Kalėdinių sveikinimo atvirukų piešimo konkursas; Šv. Kalėdų minėjimas ir susitikimas su ,,Caritas‘‘ Alytaus skyriaus atstovėmis nuteistųjų koplyčioje; gruodžio 5 d. nuteistieji ir įstaigos pareigūnai turėjo galimybę dalyvauti autoriniame Zinos Kumpytės-Krocienės poezijos vakare; Šv.Kalėdų proga nuteistiesiems koncertavo grupė ,,Nasa“.

 

 • 2009 m. vasario 13 d. Alytaus pataisos namuose įkurta Nuteistųjų teisių gynimo asociacija (NTGA). Pagrindiniai NTGA veiklos tikslai:
 • Teikti nuteistiesiems paramą;
 • Teikti pasiūlymus administracijai dėl nuteistųjų gyvenimo sąlygų gerinimo, teikti paramą buvusiems nuteistiesiems;
 • Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, profesinio mokymo centrais, verslininkais, suteikti pagalbą nuteistiesiems, išeinantiems iš įkalinimo įstaigos į laisvę, ieškant darbo ar mokymosi įstaigos, padėti susirasti darbą;
 • Rengti kultūrinius ir sportinius renginius bei užimtumo priemones nuteistiesiems;
 • Ieškoti ryšių su įstaigomis ar organizacijomis bei verslininkais dėl naujų darbo vietų įsteigimo nuteistiesiems;

NTGA būstinė Alytaus pataisos namai. Ulonų 8a, LT-62505

NTGA valdybos nariai nuteistuosius priima asmeniniais klausimais pagal nustatytą ir patvirtintą grafiką:

Pirmadieniais nuo 10.00 iki 11.30 val.

Ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 16.00 val.

 

 • 2010 m. birželio 23 d. baigėsi ALFA kursai (kas antrą savaitę vykę susitikimai, kuriuos vedė Lietuvos Caritas atstovai, vienuoliai, tikintieji, ir kuriuose buvo susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis, kviečiama asmeniškai išgyventi Švč. Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi). Kursai Alytaus pataisos namuose prasidėjo 2009 m. lapkričio mėnesį. Kursus lankė 54 nuteistieji. Psichologai vedė vieną iš kurso mažųjų asmeninio patyrimo – diskusijų grupių (pravesti 6 užsiėmimai).

 

 • 2010 m. rugsėjo 15-16 dienomis Alytaus pataisos namuose vyko SeNAT programos mokymai. Juos vedė Naujosios Zelandijos Waikato universiteto psichologijos profesorius Douglas P. Boer ir Alytaus pataisos namų Psichologinės tarnybos viršininkė Vilmantė Gintaraitė. Mokymuose dalyvavo psichologai iš įkalinimo įstaigų ir pataisos inspekcijų bei Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos atstovai. Mokymų metu aptarti SeNAT programos įgyvendinimo praktiniai aspektai, dalintasi įgyta patirtimi vedant užsiėmimus.

 

 • Alytaus pataisos namai partnerio teisėmis dalyvavo ir 2011 m. liepos mėnesį baigė vykdyti Alytaus profesinio rengimo centro vykdytą projektą „Nuteistųjų psichologinis konsultavimas, profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių ugdymas, siekiant palengvinti socialinę integraciją“ pagal 2007–2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“. Šio projekto vykdymo metu buvo rengiami langų montuotojo-apdailininko, mūrininko - trinkelių klojėjo, suvirintojo ir apdailininko specialybės specialistai bei vykdytos projekte numatytos veiklos: profesinis orientavimas grupėse; individualus profesinis orientavimas; darbas – savęs pažinimas grupėse; individualus psichologinis konsultavimas. Pagal šį projektą baigė šių specialybių mokymus: langų montuotojo-apdailininko – 33 nuteistieji, mūrininko-trinkelių klojėjo – 28, suvirintojo – 25, apdailininko – 27.

 

 • 2011 m. vasario mėnesį pasibaigė Utenos kolegijos organizuotas projektas „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas Pietryčių, Vidurio ir Šiaurės rytų Lietuvos regionuose“. Mokymai pagal šį projektą vyko iki 2011 m. vasario 2 d. Baigimo pažymėjimai įteikti 25 nuteistiesiems.

 

 • Vilniaus verslo konsultacinis centras vykdė projektą „Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes“, kurio mokymų metu darbuotojai kėlė kvalifikaciją, taip pat tikslinės grupės nuteistiesiems buvo vykdomos individualios konsultacijos, siekiant jiems padėti integruotis į darbo rinką pagal turimą profesiją pateikiant galimas įsidarbinimo galimybes pagal numatomą gyvenamąją vietą. Projekto metu konsultacijose dalyvavo 160 nuteistųjų.

 

 • 2012 m. vasario 24 d. įstaigoje lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis specialistas Petras Navickas, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, Alytaus m. profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos direktorius Gintautas Draugelis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viltautė Jasiūnienė, gimnazijos skyriaus vedėja Virginija Margelytė. Švietimo skyrių atstovai teigiamai įvertino įstaigoje sudarytas sąlygas nuteistiesiems mokytis bei įsigyti profesiją. Įstaigos administracija išreiškė savo lūkesčius dėl naujų specialybių įsigijimo perspektyvų, nuteistųjų mokymosi laiko, lėšų skyrimo ir kitų abipusiai aktualių klausimų.

 

 • Alytaus pataisos namuose 2012 m. gegužės 23 – 28 dienomis vyko užsiėmimai nuteistiesiems pagal Baltijos Gyvenimo meno labdaros ir paramos fondo remiamą programą Prison SMART: Stresų valdymo ir reabilitacijos programa nuteistiesiems. Užsiėmimus vedė jogos instruktorė Rita Zakarauskienė.

 

 • 2012 m. Labdaros ir paramos fondas ,,Garstyčios grūdas“ liepos mėnesį pradėjo vykdyti Europos Sąjungos finansuojamą projektą ,,Kelias, tiesa ir gyvenimas, kurio metu numatyta per 3 metus dviem etapais po 24 nuteistuosius vykdyti darbą su nuteistaisiais, turinčiais socialinių, psichologinių problemų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu. Kartu vykdomas staliaus specialybės mokymas, su galimybe tęsti veiklą laisvėje numatytame reabilitacijos centre, užtikrinant įdarbinimą pagal staliaus specialybę.

 

 • Bendradarbiaujama su Alytaus nakvynės namų administracija. Liepos mėn. įstaigos administracijos pokalbio su nakvynės namų darbuotojais metu aptarti artimiausi pokyčiai įsigaliojus Probacijos įstatymui bei jo įtakoje galimai pagausėsiantis nakvynės namų klientų būrys, kai lygtinai paleisti iš pataisos namų nuteistieji kreipsis dėl apgyvendinimo. Aptarta galimybė pasirašyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį, galimybės rengti bendrus projektus, keistis naudinga darbo su panašiais klientais bei jų poreikiais patirtimi.

 

 • 2012 m. rugpjūčio 13 d. Alytaus rajono apylinkės teisme vyko pasitarimas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos nuteistųjų problemų sprendimo. Dalyvavo Alytaus pataisos namų direktorius Kęstutis Jasmontas, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Alytaus pataisos namuose Rolandas Marcinauskas, teismo pirmininkas Rimas Švirinas, vyriausiasis prokuroras Stasys Kasiulis ir teisėjai. Pasitarimo metu susitarta, kad visos suinteresuotos šiuo klausimu pusės dirbs lanksčiau, paprasčiau ir bus pasiekti geresni rezultatai.

 

 • Rugsėjo 4 d. buvo atvykęs kolega iš Čekijos penitencinės sistemos, dirbantis būrio viršininku. Pasidalinta darbine patirtimi.

 

 • Artėjant šaltajam metų sezonui ir pradėjus šildyti patalpas padidėja gaisrų kilimo rizika. 2012 m. lapkričio 13 d. Alytaus pataisos namuose vyko kontrolinės pratybos su Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba. Pagrindinis kontrolinių pratybų tikslas – kuo greičiau pasiekti gaisro židinį, stiprinti praktinius pareigūnų gebėjimus elgtis gaisro atveju įstaigoje.

 

 • Vykdant socialinės reabilitacijos programas, pagal bendradarbiavimo su Alytaus darbo birža priemonių planą gruodžio mėn. organizuotas susitikimas su Alytaus darbo biržos atstovėmis.

 

 • Bendradarbiaujama su Alytaus kolegija, siekiant tobulinti darbuotojų profesinę kompetenciją bei kvalifikaciją bei rengti nuteistuosius grįžti į visuomenę ir plėtojant socializaciją.

 

 • Nuo 2012 m. iki 2015 m. bendradarbiaujant su Vilkaviškio vyskupijos Caritu dalyvaujama projekte „Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims“. Projektu siekiama, kad nuteistieji per sielovadą, kryptingą ugdymą bei aplinkos veiksnius taptų savarankiškais pilnaverčiais piliečiais, pasirinktų krikščionišką gyvenimo būdą, gyventų pajėgdamas pasirūpinti savimi ir teisėtais būdais užsidirbti pragyvenimui.

 

 • Bendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybe gegužės 10 d. dalyvauta miesto tvarkymo akcijoje ,,Darom 2013“. Dalyvavo 42 darbuotojai, ir 6 nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar be palydos.

 

 • 2013 m. lapkričio 13 d. įstaigoje vyko pasitarimas dėl bendradarbiavimo telefoninio sukčiavimo prevencijos ir užkardymo visos šalies mastu pasitarimas. Dalyvavo Seimo narys J. Sabatauskas, teisingumo viceministras S. Stripeika, vidaus reikalų viceministras Ž. Pocevičius, Policijos generalinis komisaras S. Skvernelis, Kalėjimų departamento direktorius A. Norkevičius ir pavaldžių įstaigų vadovai.

 

 • 2013 m. lapkričio mėn. nuteistiesiems paskaitą apie ŽIV/AIDS prevenciją, gydymą bei pagalbą infekuotiems asmenims skaitė UAB „Demetra“ atstovai. Pageidaujantiems pasitikrinti nuteistiesiems buvo atliekami ekspres testai ŽIV nustatytmui,

 

 • Alytaus pataisos namai bendradarbiauja su Nacionaliniu kraujo centru. 2014 m. balandžio mėn. 14-ą kartą organizuota Kraujo donorų diena įstaigoje. Didelė dalis įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių šioje misijoje, duoda kraujo neatlygintinai – tai pilietiški, socialiai atsakingi asmenys. Visiems duodantiems kraujo yra suteikiami Kraujo donoro pažymėjimai.

 

 • 2014 m. sausio 9 d. įstaigoje lankėsi Jiezno vaikų globos namų auklėtiniai su vadovais. Tai kasmet mūsų aplankoma vaikų globos įstaiga Jiezne. Ikimokyklinukams vežama dovanų: medinių nuteistųjų pagamintų ir kitokių žaislų, vaisių, saldumynų ir maisto produktų, iš kurių jie gali patys pasigaminti valgyti.

 

 • Nuo 2014 m. kovo 17 d. savo veiklą pradėjo Lietuvos stačiatikių arkivyskupija. Vieną kartą per mėnesį atvyksta klebonas A. Adomaitis.

 

 • 2014 m. balandžio 10 d. bendradarbiaujant dėl telefoninio sukčiavimo prevencijos ir užkardymo srityje Alytaus pataisos namuose lankėsi Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, prokuratūrų ir Policijos departamento atstovai.

 

 • 2015 m. kartu su Labdaros ir paramos fondo „Garstyčios grūdas“ direktore vykdė norinčių gyventi Švarioje nuo narkotikų zonoje atranką bei motyvavimą. Pravesti 44 motyvaciniai - atrankiniai pokalbiai. Reabilitacijos programoje dalyvauja 20 nuteistųjų.

 

 • Bendradarbiaujant su „Caritas“ Alytaus skyriaus darbuotojomis buvo rengiami nuolatiniai susitikimai su nuteistaisiais vedant jiems temines paskaitas, bei rengiant susitikimus su nuteistaisiais neturinčiais artimųjų ir gyvenamosios vietos siekiant jiems padėti išėjus į laisvę.

 

 • 2015 metais liepos mėnesį įstaigoje baigėsi labdaros ir paramos fondo ,, Garstyčios grūdas‘‘ vykdomas projektas. Nuo 2012 m. liepos mėnesio buvo vykdomas ES finansuojamas projektas „Kelias, tiesa ir gyvenimas“. Projektas buvo vykdomas 3 metus ir jame dalyvavo 2 grupės po 24 nuteistuosius. Grupės veiklai buvo skirta 18 mėnesių.

 

 • Toliau vyksta Anoniminių Alkoholikų ir Anoniminių Narkomanų susitikimai, susitikimai su Lietuvos Kalėjimų kapelionų asociacijos, „Veikliųjų vyrų“ asociacijos, „Tikėjimo žodis“ bendruomenės, Evangelijos tikėjimo krikščionių (sekmininkų) atstovais ir savanoriais.

 

 • Kaip kasmet vyko susitikimai su Seimo nariais tiek darbuotojų, tiek nuteistųjų. Susitikimas su Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju Juliumi Sabatausku įvyko balandžio 13 d. 10-ąjį kartą organizuotas šachmatų blic turnyras. Įstaigos administracija apdovanojo J. Sabatauską atminimo dovana už bendradarbiavimą ir šachmatų žaidimo populiarinimą įkalinimo įstaigoje. Vienas nuteistasis jau išleistas į laisvę atvyko, kad galėtų dalyvauti šiame blic turnyre, kadangi nėra praleidęs nei vienų metų susitikimo su Seimo nariu prie šachmatų lentos.

Įstaigoje vyko:

 • birželio mėn. visoms pareigūnų pamainoms pravesta preventyvi priemonė ,,Objekto incidento likvidavimo plano suderinimas“ kartu su priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;
 • rugpjūčio 17 d. lankėsi Estijos ir Latvijos kalėjimų sistemos delegacijos;
 • rugpjūčio 24 d. pirmasis teismo posėdis vaizdo konferencijos būdu;
 • spalio 1 d. po remonto atidaryta įstaigos koplyčia;
 • spalio 1, 2 dienomis lenkų delegacija viešėjo įstaigoje – pasidalinta patirtimi;
 • spalio 6 d. vyko psichologų konferencija, dalyvavo KD ir laisvės atėmimo vietų Psichologinių tarnybų vadovai;
 • spalio 28 d. Alytaus pataisos namuose vyko diskusija dėl sukčiavimų elektroninėje erdvėje galimybių ir konkrečių priemonių pristatymo. Dalyvavo šalies prokuratūrų atstovai;
 • lapkričio 3 d. delegacija iš Norvegijos Karalystės dėl Pusiaukelės namų steigimo;
 • lapkričio 25 d. asociacija ,,Demetra“ vykdė ŽIV prevencijos akciją.

 

 • Vykdant bendradarbiavimą su kitomis bausmės atlikimo vietų įstaigomis Alytaus pataisos namuose lankėsi kolegos iš Panevėžio apygardos probacijos tarnybos. Įstaigos pareigūnai vyko į Panevėžio pataisos namus.

 

 • Tęsiant su Nacionaliniu kraujo centru balandžio 14 d. ir spalio 17 d. darbuotojai dalyvavo Kraujo donorų akcijose. Kaskart apie 20 darbuotojų duoda kraujo, daugelis iš jų neatlygintinai;

 

 • Balandžio 30 d. – miesto tvarkymo akcijoje ,,Darom 2015“ dalyvavo 32 darbuotojai, ir 4 nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar be palydos;

 

 • Bendraujame su Jiezno internatinės mokyklos auklėtiniais, kuriuos gruodžio 30 d. aplankėme su naujametinėmis dovanomis – saldumynais, maisto produktais ir mediniais žaislais, pagamintais nuteistųjų.

 

 • 2015 m. balandžio 22 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis Alytaus pataisos namų su Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga. Įstaigoje įsteigti trys komitetai: Darbuotojų valdymo komitetas, Derybų komitetas ir Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Komitetų nariai posėdžiauja komitetų reglamentuose nustatytu periodiškumu.

 

 • 2016 m. gruodžio 14 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis Alytaus pataisos namų su Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga (atnaujinta).
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 4 d. 14:44

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos