Aktualu (nuteistųjų artimiesiems)

Pasimatymai su nuteistaisiais – turintiems imunitetą arba neigiamą Covid-19 testą lankytojams

 

Nuo gegužės 24 d. su nuteistaisiais ir suimtaisiais asmenims į kontaktinius trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus galės atvykti ne tik paskiepyti ar Covid-19 liga persirgę, bet ir neigiamą Covid-19 testą turintys asmenys.

Nuo gegužės 24 d. į kontaktinius pasimatymus pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose galės atvykti asmenys, atitinkantysbent vieną iš šių kriterijų:

1. yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos vakcina:

- praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

- praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

- praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių;

- po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

2. persirgę COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

3. turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas, skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento, atliktą COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą;

4. vaikai iki 16 metų.

Primename, kad nuo gegužės 3 d. iki gegužės 24 d.artimuosius laisvės atėmimo vietose kontaktinių pasimatymų metu gali aplankyti tik paskiepyti arba Covid-19 liga persirgę asmenys, taip pat ir nepilnamečiai:

persirgę Covid-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu bei nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų;

paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota Covid-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą.

Lankytojai, atvykdami į kontaktinius trumpalaikius ar ilgalaikius pasimatymus, turi pateikti vieną iš šių dokumentų:

-vakcinacijos arba Covid-19 ligos patvirtinimą iš e.sveikata informacinės sistemos arba laboratorijos (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) vakcinacijos įrašą arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatų (duomenų) protokolą);

-pažymą iš gydytojo (asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo Covid-19 liga, arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota Covid-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas).

Dokumentus lankytojai galės pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungę prie ESPBI IS.

Trumpalaikių kontaktinių pasimatymų metu ir bendrose įstaigos patalpose privaloma dėvėti vienkartines medicinines kaukes ar respiratorius. Į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du lankytojai, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo.

Taip pat primename, kad laisvės atėmimo vietose vyksta ir trumpalaikiai bekontakčiai ne ilgesnės nei 1 val. trukmės pasimatymai.

Trumpalaikių bekontakčių pasimatymų metu būtina laikytis šių sąlygų:

- laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

- dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones – respiratorius arba kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną*;

-vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis.

*Pasimatymo metu leidžiama nedėvėti kaukių neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (jiems rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Taip pat be kaukių leidžiama būti vaikams iki 6 metų.

Į visus pasimatymus gali atvykti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pavyzdžiui: karščiavimo, slogos, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir panašių). Negali nuteistųjų lankyti asmenys, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

Taip pat informuojame, kad nuo gegužės 3 d. leista organizuoti trumpalaikes išvykas į namus nuteistiesiems, bausmę atliekantiems atvirosiose kolonijose, pusiaukelės namuose, ir teisę be sargybos arba palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų turintiems nuteistiesiems.

 


DĖMESIO!

 

1.1. Vaikams, atvykstantiems į kontaktinį pasimatymą, galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 255 22 punkto reikalavimai – pilna imunizacija arba persirgimas COVID-19 ne anksčiau kaip prieš 180 dienų iki pasimatymo.

1.2. Įstaigų darbuotojų profilaktinis testavimas nerekomenduojamas 180 dienų po COVID-19 ligos.

1.3. nuo gegužės 3 d. leidžiama organizuoti trumpalaikes išvykas į namus nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos, bausmę atliekantiems atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose. Grįžę iš trumapalaikės išvykos nuteistieji ne vėliau kaip per dvi darbo dienas privalo savo lėšomis pasidaryti greituosius antigenų testus, stebėti savijautą, pajutus COVID-19 simptomus – izoliuotis.

1.4. Dėl užsienyje gyvenančių ir norinčių atvykti į kontaktinius pasimatymus asmenų. Teisę į kontaktinį pasimatymą turi asmenys, kurie pateikia pažymą (originalą ir vertimą į lietuvių kalbą), įrodančią, kad asmuo ne anksčiau kaip prieš 180 dienų iki pasimatymo yra persirgęs COVID-19 arba paskiepytas abiem vakcinos dozėmis („Johnson & Johnson“ viena vakcinos dozė).

 

Nuo gegužės 3 d. atnaujinus ilgalaikius ir kontaktinius pasimatymus, vadovautis LR SA ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-973 „Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų.“

Dėl pasimatyų kreiptis telefonu 8 315 511 33
 


Informuojame, kad vadovautis LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr.  V-891 ,,Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ nuo 2021-05-03 atnaujinami ilgalaikiai ir kontaktiniai pasimatymai. Ilgalaikiai ir kontaktiniai pasimatymai suteikiami su asmenims, persirgusiais COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą (privalomi du skiepai).


 

Alytaus pataisos namuose nuo 2021 m. kovo mėnesio organizuojami trumpalaikiai pasimatymai laikantis šių sąlygų:

1.1. trumpalaikiai pasimatymai galimi be fizinio kontakto, ne ilgesnės nei 1 val. trukmės;

1.2. į pasimatymą su kalinamuoju gali atvykti ne daugiau kaip du lankytojai, vienas iš kurių privalo būti pilnametis asmuo;

1.3. lankytojai ir kalinamieji viso pasimatymo metu privalo:

1.3.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

1.3.2. dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (vienkartines medicinines kaukes ar respiratorius), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Pasimatymo metu kaukių leidžiama nedėvėti:

1.3.2.1 neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.3.2.2. vaikams iki 6 metų;

1.3.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis;

1.4. lankyti kalinamuosius gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems nėra privaloma izoliacija;

1.5. turi būti sudaryta galimybė matuoti lankytojų kūno temperatūrą;

1.6. šalia įėjimų į pasimatymų patalpas, gerai matomoje vietoje:

1.6.1. būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai tam skirtomis priemonėmis;

1.6.1. būtų pateikta informacija:

1.6.1.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.6.1.2. apie reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo;

1.6.1.3. apie draudimą lankytis asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir (ar) kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

1.7. Pasimatymų patalpos turi būti išvėdinamos prieš kiekvieną pasimatymą.

1.8. Pasimatymų patalpos dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, elektros jungikliai, kėdžių atramos ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu po kiekvieno pasimatymo.

 

Primename, kad atvykstantiems į pasimatymus be išlygų galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatyti draudimai bei apribojimai, įskaitant ir aktualios redakcijos sprendimus dėl asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimo.

 

Alytaus pataisos namų administracija


 


 

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. keičiasi ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų suteikimo trukmė ir tvarka.

Nuteistiesiems bus leidžiami pasimatymai: ilgalaikiai iki 1 paros, trumpalaikiai iki 3 valandų.

Ilgalaikiai pasimatymai bus suteikiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Trumpalaikiai pasimatymai neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų bus suteikiami su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas.

Su kitais lankytojais trumpalaikiai pasimatymai vyks specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas.

Taip pat informuojame, kad atvykusiems į ilgalaikius pasimatymus nebus galima įsinešti savo atsivežtų (atsineštų) maisto produktų, juos galėsite įsigyti Alytaus pataisos namų parduotuvėje.Siuntinių, perdavimų ir pasimatymų biuro darbo laikas

 

Savaitės dienos Į trumpalaikius pasimatymus Į ilgalaikius pasimatymus
Antradieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Ketvirtadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Penktadieniais nuo 8.30 val. iki 14.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.
Šeštadieniais nuo 8.30 val. iki 13.00 val. nuo 12.00 val. iki 15.00 val.

PASTABA.Prašymai dėl apsipirkimo pateikiami nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

Sekmadieniais ir pirmadieniais nedirba

 


 

Asmenys, norintys pervesti pinigus į  nuteistųjų asmenines sąskaitas, gali daryti pavedimus į Alytaus pataisos namų depozitinę sąskaitą.

 

Privalomi rekvizitai:

Gavėjas – Alytaus pataisos namai

Bankas – AB SWEDBANK, banko kodas 73000

Sąskaitos numeris – LT417300010146957713

Mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę, gimimo datą.


Telefonas pasiteiravimui: (8 315) 53 679

Pastaba: Informacija apie nuteistų asmenų asmenines sąskaitas neteikiama.

 


 

Ilgalaikių pasimatymų su sugyventiniais statuso suteikimas


Kad būtų suteiktas ilgalaikis pasimatymus su sugyventiniu, suinteresuoti asmenys turi būti įstaigos direktoriaus sprendimu pripažinti sugyventiniais. Sugyventinių statusas suteikiamas pateikus įstaigos direktoriui, šiuos dokumentus:

- prašymą leisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu (prašymo forma pridedama);

- dokumentas, galintis būti įrodymu apie bendrą gyvenimą ne mažiau kaip vienerius metus neįregistravus santuokos, originalai arba notoro patvirtintos kopijos. Namų bendrijos, seniūnijos pažymos, pažyma apie bendrą gyvenamąją vietą ir kt. Dokumentuose turi būti nurodyta, kad pretenduojantys tapti sugyventiniais ne tik gyveno kartu, bet ir vedė bendrą ūkį ne mažiau kaip vienerius metus, nurodant konkretų laikotarpį. (Ši informacija visada tikrinama).

- pažymas (nuteistojo ir nuteistojo sugyventinės) apie šeimyninę padėtį iš Valstybės įmonės Registrų centro.

Įstaigos direktorius sprendimą leisti ar neleisti ilgalaikius pasimatymus su sugyventiniu priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Asmuo pateikęs prašymą apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.


Dėl gyventojų registro pažymų apie šeimyninę padėtį galima kreiptis: Valstybės įmonė Registrų centras, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, telefonas (8 5) 268 8262, faksas (8 5) 268 8311.

Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 15 d. 08:41